Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRIE) w kwestii szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii
www.ptmrie.org.pl
e-mail: ptmrie@ptmrie.org.pl
tel.: 22 566 80 08

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY ROZRODU I EMBRIOLOGII (PTMRIE) W KWESTII SZCZEPIENIA PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI SARS-CoV-2 W OKRESIE LECZENIA NIEPŁODNOŚCI TECHNIKAMI WSPOMAGANEGO ROZRODU (ART) ORAZ KOBIET W CIĄŻY

Warszawa, dn. 16 stycznia 2021 r.

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE) przedstawia przetłumaczone i skrócone stanowisko Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE) w zakresie szczepienia COVID-19 osób, pozostających w trakcie leczenia niepłodności metodami wspomaganego rozrodu oraz kobiet w ciąży.

I. SZCZEPIENIE W OKRESIE OKOŁOKONCEPCYJNYM
W chwili obecnej brak jest informacji na temat możliwego wpływu szczepienia przeciwko COVID-19 na komórki jajowe, plemniki, implantację zarodka i wczesne etapy ciąży. Z powyższych względów wydaje się rozsądne, aby odłożyć rozpoczęcie leczenia niepłodności metodami medycznie wspomaganego rozrodu (ART, a w tym: pobranie nasienia, stymulację jajników, transfer zarodków) na co najmniej kilka dni po podaniu drugiej dawki szczepienia, tak aby dać czas na  ustabilizowanie odpowiedzi immunologicznej i rozwój przeciwciał. Można rozważyć również bardziej ostrożne podejście, tj. przełożyć rozpoczęcie leczenia ART o okres od 14 dni do 2 miesięcy.

II. SZCZEPIENIE W CIĄŻY
Bezpieczeństwo szczepionek przeciwko COVID-19 u kobiet w ciąży nie zostało dotychczas ocenione. Decyzja o zastosowaniu szczepionki u ciężarnej powinna być podjęta po konsultacji z lekarzem, po rozważeniu indywidualnych korzyści i ryzyka. Pełna treść stanowiska ESHRE dostępna jest na stronie ESHRE: COVID-19 and ART (eshre.eu)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii:

  • prof. dr hab. n. med. Rafał Kurzawa, Prezes Zarządu PTMRiE
  • prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński, Wiceprezes Zarządu PTMRiE
  • dr n. med. Anna Janicka, Członek Zarządu PTMRiE
  • lek. Katarzyna Kozioł, Członek Zarządu PTMRiE
  • dr hab. n. biol. Joanna Liss, Członek Zarządu PTMRiE
  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Łukaszuk, Członek Zarządu PTMRiE dr Agnieszka Nowak, Członek Zarządu PTMRiE

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.