Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Ginekologia

Klinika Kriobank oferuje opiekę ginekologiczną m.in. profilaktykę, diagnostykę, leczenie chorób narządu rodnego i chorób nowotworowych. Badanie ginekologiczne jest całkowicie bezpiecznym badaniem, które nie wiąże się z żadnymi powikłaniami. Powinny go wykonywać regularnie wszystkie kobiety co 6-12 miesięcy, ponieważ pozwala ono na wczesne zdiagnozowanie chorób narządów rodnych, szczególnie raka szyjki macicy.

Wybrane badania i zabiegi:

Ginekologia

Ginekologia
onkologiczna

Endokrynologia
ginekologiczna

Planowanie rodziny

Obecnie jest bardzo wiele metod antykoncepcji, naturalna, hormonalna, chemiczna, mechaniczna. Każda z tych metod ma różne działanie i przeznaczenie. Nasi lekarze doradzą jaka metoda antykoncepcji jest najbardziej odpowiednia i bezpieczna. Znaczenie ma wiek kobiety, stan jej zdrowia, potrzeby oraz przekonania.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.