Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Terapia podczas ciąży, porodu i połogu

W zależności od potrzeb i wskazań medycznych Pacjentki rehabilitacja kobieca ma znaczący wpływ na zdrowie kobiety. Profilaktyczne podejście w kobiecej terapii przeciwdziała pojawieniu się wielu dysfunkcji dna miednicy np. nietrzymania moczu, bolesnego współżycia, a także obniżeniu lub wypadaniu narządów rodnych.

Na podstawie zebranych informacji wraz z pacjentem zostaje ustalony przebieg terapii i określenie celów.

Fizjoterapia w okresie okołoporodowym i w połogu obejmuje przede wszystkim:
Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Istotnym elementem terapii jest zabranie ze sobą wszelkich badań diagnostycznych ( które były dotychczas wykonywane):

Zalecany jest niekrępujący ruchów strój.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.