Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Dietetyka

mgr Marcin Ostaszewski

mgr Marcin Ostaszewski

Psychodietetyk
mgr Marcin Ostaszewski

mgr Marcin Ostaszewski

Psychodietetyk

Słowo dieta kojarzy nam się z nakazami i zakazami, jednak każdy z nas jedząc codziennie – jest na diecie. Nie pozostaje obojętne  naszemu zdrowiu, to co codziennie wkładamy do ust. Jeśli żywimy się wartościowym jedzeniem to nasz organizm dostaje dobrej jakości paliwo, które może wykorzystywać na różne cele – energetyczne, prokreacyjne czy psychologiczne. W kwestii diety liczą się wypracowane nawyki, bo to one w perspektywie długofalowej, dają nam zdrowie. Kwestią indywidualnie dobranej dietoterapii możemy zapobiegać wielu jednostkom chorobowym i łagodzić ich przebieg. Do tej grupy należą m.in. Hashimoto, endometrioza, cukrzyca, nadciśnienie, PCOS, RZS i wiele innych

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.