Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Kodeks postępowania w związku z zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną

Niniejszy Kodeks określa standardy postępowania wszystkich pracowników oraz pacjentów Centrum KRIOBANK w związku z zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Zasłaniaj usta i nos w miejscach publicznych

2. Unikaj dotykania dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu

3. Nie podawaj dłoni na powitanie

4. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy co najmniej 1,5 – 2 metra

5. Promuj kontakt za pomocą urządzeń teleinformatycznych

6. Dokonuj płatności bezgotówkowej

7. Unikaj miejsc, w których przebywa dużo osób

8. Ogranicz życie społeczne i bezpośrednie kontakty towarzyskie

9. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu: zakryj usta i nos zgiętym łokciem a najlepiej jednorazową chusteczką, którą następnie jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza, po czym dokładnie umyj ręce

10. Zwracaj uwagę osobom by nie kasłały i nie kichały w Twoim kierunku

11. Regularnie dezynfekuj powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady, stoły, klamki i włączniki światła przy użyciu wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego

12. Regularnie dezynfekuj telefon za pomocą chusteczek ze środkiem dezynfekcyjnym. Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas posiłków

13. Dbaj o swoją odporność

14. Często myj ręce wodą z mydłem i dezynfekuj je płynami z na bazie alkoholu (min. 60%)

15. Odżywiaj się zdrowo i nawadniaj organizm

16. Wysypiaj się

17. Dbaj o swoje otoczenie

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.