Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Akupunktura

Akupunktura – jak to działa?

Akupunktura to wschodnia sztuka leczenia, która w niezwykły sposób reguluje prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Polega na stymulowaniu tzw. punktów akupunkturowych znajdujących się na meridianach ( kanałach, którymi przepływa energia do odpowiedniego narządu wewnętrznego). W akupunkturze najczęściej wykorzystuje się specjalne igły akupunkturowe. Sposób wkłuwania zależy od części ciała, a także od pożądanego efektu, np. pobudzenia lub wyciszenia. Wkłucie igły sprawia pobudzanie nerwów, które przekazują impulsy do układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego. Tam zachodzi wiele  złożonych  interakcji między mózgiem, hormonami i gruczołami. W ten prosty sposób regulowanych jest wiele procesów zachodzących w ciele.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Jak wygląda I wizyta?

Podczas pierwszej wizyty dr Beata zbiera  dokładny wywiad dotyczący przebytych chorób, bieżących dolegliwości, nawyków dnia codziennego, diety, preferencji smakowych, snu, itd. Jednak jednym z najważniejszych elementów diagnostyki w medycynie chińskiej jest diagnozowanie języka oraz pulsu. Badanie języka określa stan narządów wewnętrznych, poziom energii życiowej oraz stanowi cenne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Uwzględniając elementy diagnostyczne medycyny chińskiej jak i metody diagnostyczne medycyny akademickiej dr Beata  stawia całościową diagnozę na podstawie której ustala właściwą strategię leczenia. Dobierany jest indywidualny zestaw punktów akupunkturowych, a także konkretne zalecenia dietetyczne.

Główne wskazania do stosowania akupunktury.

Polskie Towarzystwo Akupunktury opracowało listę wskazań do stosowania terapii akupunkturą według Światowej Organizacji Zdrowia – WHO oraz wskazań chińskich. Warto zaznaczyć, że zakres wskazań jest dużo szerszy, a efekty uzyskiwane podczas terapii mogą być niejednoznaczne, zależnie od umiejętności dobierania właściwych punktów, odpowiednio przeprowadzonego zabiegu, zaawansowania choroby oraz wielu innych czynników.

A oto lista wskazań do terapii akupunkturą.

Główne przeciwskazania do stosowania akupunktury według Polskiego Towarzystwa Akupunktury

Bezdyskusyjnie ZAKAZ
stosowania zabiegów powinien dotyczyć przypadków:

OGRANICZONY zakres
stosowania akupunktury powinien być w:

 lek. med. Beata Mojsak-Worobiej

lek. med. Beata Mojsak-Worobiej

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, akupunkturzystka

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.