Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Położnictwo

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do prowadzenia ciąży w naszej Klinice zarówno pacjentki, które dzięki naszej pomocy zaszły w upragnioną ciążę jak i te, które takiej pomocy nie wymagały a chcą prowadzić ciąże pod okiem doświadczonych lekarzy i w komfortowych warunkach. Oferujemy kompleksową opiekę położniczą i poradnictwo od momentu dodatniego testu ciążowego do porodu. W Klinice zatrudniamy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy tworzą interdyscyplinarny zespół zapewniający pacjentkom profesjonalną opiekę. Wszystkie badania laboratoryjne wykonujemy na miejscu, co zdecydowanie usprawnia wizyty i jest ułatwieniem dla pacjentek. Oprócz rutynowych badań wymaganych w czasie ciąży posiadamy wykwalifikowany personel profesjonalnie wykonujący położnicze badania ultrasonograficzne. Badania USG w pierwszym trymestrze są połączone z oceną ryzyka położniczego według Fetal Medicine Foundation.

Zobacz również:

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.