Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Prof. dr hab. n. med.

Waldemar Kuczyński


Jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności. Był w zespole, który w 1987 roku doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z „in vitro”. Nadal pracuje w Klinice Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, od 25 lat ma też swój prywatny ośrodek „Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank”. Jest ministerialnym ekspertem w zakresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek i narządów, a także współtwórcą rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Wcześniej przez 14 lat walczył o wprowadzenie systemu refundacji leczenia niepłodności meto […]

Czytaj o mnie
Lekarze specjaliści

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Knapp

Czytaj o mnie

Dr hab. n. med.

Adam Lemancewicz

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Sławomir Redźko

Czytaj o mnie

Lek. med.

Zofia Kuczyńska

Dr n. med.

Agnieszka Kuczyńska

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Agnieszka Mikucka

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Andrei Lebedzko

Andrei Lebedzko
Andrei Lebedzko

Dr n. med.

Piotr Sitnik

Dr n. med. Piotr Sitnik
Dr n. med. Piotr Sitnik

Dr n. med.

Anna Brygida Zonenberg

Lek. med.

Agnieszka Astapczyk

Dr n. med.

Grzegorz Młynarczyk

Anestezjolodzy

Dr n. med.

Andrzej Grycz

Dr n. med.

Marek Krawiel

Diagności laboratoryjni

mgr

Magdalena Sanejko

mgr

Magdalena Nesterowicz

mgr

Iwo Martynowicz

Embriolodzy

Dr n. biol.

Piotr Sieczyński

Tech. Analit.

Bożena Stankiewicz

mgr

Sebastian Deluga – Białowarczuk

Położne

mgr

Marlena Franciszkiewicz

mgr

Katarzyna Łapicz

mgr

Beata Marsik

mgr

Sylwia Frąckiewicz – Rudieczko

mgr

Paulina Truszkowska

Dr n. med.

Barbara Golonko

mgr

Agnieszka Panasiuk

Asystent medyczny

mgr

Joanna Borowiec

mgr

Aneta Trojanowska

Administracja

mgr

Agnieszka Półtorak

Agnieszka Półtorak
Agnieszka Półtorak

mgr

Małgorzata Korzeniewska

Małgorzata Korzeniewska
Manager

mgr

Ireneusz Okołot

Fizjoterapia Uroginekologiczna

mgr

Katarzyna Falkowska

Katarzyna Falkowska
Katarzyna Falkowska
Akupunktura

Lek. med.

Beata Mojsak-Worobiej,

Psychodietetyk

mgr

Marcin Ostaszewski

Psychologia

mgr

Ewelina Popławska-Szpak

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.