couple

Infertility Treatment

Since infertility causes can be found in both men and women diagnostics should be conducted jointly and simultaneously in both partners. Among the most common causes of infertility in women are ovulatory disorders. In situations where it is manifested by lack of menstruation, identifying the problem is relatively simple. More often, however, the problem is caused by qualitative disorders, which result in lowering the reproductive potential of the egg. In some cases the treatment is quite simple and effective, other times it proves difficult and expensive, and in some patients it is not possible at all.

prpofkriobnak

prof. dr hab. n. med.
Waldemar Kuczyński

Dear Patients,

Welcome to the Kriobank website. Kriobank is the oldest private clinic in Poland for infertility treatment. We opened in 1989 and since then we have helped to bring about 7,000 children into the world.

Our extensive experience, expert knowledge of our specialists and the high success rate of the procedures are the reasons why more and more patients from Poland and abroad come to us for treatment every year.

Here we treat the patient not as just another case, but a person seeking help. Therefore, each one is treated individually. We help our patients understand their own health situation, the biological conditions for reproduction, as well as current medical possibilities, so that they can make the best decision for themselves. We leave no questions unanswered. We offer comprehensive care, from diagnosing the causes of infertility, through treatment, help in conceiving, as well as providing care throughout the pregnancy until the birth of your child. To our guests outside of Białystok we offer comfortable accommodation within the clinic.

On the Kriobank website you can find information on complex medical and biological issues presented in a simple and understandable way. I hope you will find answers to your questions, which will make the process of diagnosis and treatment much easier. My team and I are also prepared to address all your questions and concerns. We invite you to contact us, get acquainted with our offer and try our services.

Sincerely

podpisbeztla

Our effectiveness

The effectiveness of the in vitro programme for 2017 in

41%
Fresh Embryo Transfer
43%
Frozen Embryo Transfer (FET)
37%
Egg Donation
60%
Embryo Donation

*per patient

Contact form


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z odpowiedzią na zadane przez mnie pytanie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Poinformowano mnie, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński z siedzibą przy ul. Stołecznej 11, 15-879 Białystok, tel. +48 85 744-13-78, email: klinika@kriobank.pl, www.kriobank.pl, NIP 5420305789, REGON 050036789-00035.

  logo-white

  Opening hours:

  Monday:
  Tuesday:
  Wednesday:
  Thursday:
  Friday:
  Saturday:
  Sunday:
  8:00 – 18:00
  8:00 – 18:00
  8:00 – 18:00
  8:00 – 16:00
  8:00 – 16:00
  9:00 – 13:00
  closed

   

   

   

   

   

  ul. Stołeczna 11, 15-879 Białystok

      +48 85 742-10-56

      +48 85 746-03-75

      +48 85 744-13-78

  Office
     a.poltorak@kriobank.pl

  Registration
     rejestracja@kriobank.pl

  Praca w dni świąteczne

  W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

  Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.