Доверьтесь нашему опыту. Забеременеть с нами.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

over 30 years together!

Posiadamy wieloletnie
doświadczenie
w leczeniu niepłodności

Pierwsza udana próba zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) w naszym kraju miała miejsce właśnie w Białymstoku a Prof. Kuczyński był współtwórcą tego sukcesu.

Prowadzimy własne
i zlecone badania
naukowe

Czego dowodem są publikacje
naukowe oraz nowatorskie
rozwiązania problemów
klinicznych i laboratoryjnych.

Współpracujemy
z wieloma ośrodkami
w kraju

Co ułatwia organizację leczenia
i zapewnia jego ciągłość przez
cały okres ciąży i porodu.

Stosujemy nowatorskie
metody diagnostyki
i leczenia

Pierwsza udana próba zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) w naszym kraju miała miejsce właśnie w Białymstoku A Prof. Kuczyński był współtwórcą tego sukcesu.

ABOUT US

Treatment results at
the highest world level

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności, stosujemy wszystkie rodzaje terapii dostępne we współczesnej medycynie w zależności od indywidualnych wskazań do leczenia. Podchodzimy indywidualnie do każdego pacjenta uwzględniając jego specyfikę.

The effectiveness of fertilization for 2020

40%

In fresh
cycles

34%

In frozen
cycles

35%

In the oocyte
donation procedure

42%

In the embryo
donation procedure

OUR SERVICES

In just a few short steps

Since infertility causes can be found in both men and women diagnostics should be conducted jointly and simultaneously in both partners. Among the most common causes of infertility in women are ovulatory disorders. In situations where it is manifested by lack of menstruation, identifying the problem is relatively simple. More often, however, the problem is caused by qualitative disorders, which result in lowering the reproductive potential of the egg. In some cases the treatment is quite simple and effective, other times it proves difficult and expensive, and in some patients it is not possible at all.

prof. dr hab. n. med.
prof. dr hab. n. med.
Waldemar Kuczyński

Dear Patients,

Welcome to the Kriobank website. Kriobank is the oldest private clinic in Poland for infertility treatment. We opened in 1989 and since then we have helped to bring about 7,000 children into the world.

Our extensive experience, expert knowledge of our specialists and the high success rate of the procedures are the reasons why more and more patients from Poland and abroad come to us for treatment every year.

Here we treat the patient not as just another case, but a person seeking help. Therefore, each one is treated individually. We help our patients understand their own health situation, the biological conditions for reproduction, as well as current medical possibilities, so that they can make the best decision for themselves. We leave no questions unanswered. We offer comprehensive care, from diagnosing the causes of infertility, through treatment, help in conceiving, as well as providing care throughout the pregnancy until the birth of your child. To our guests outside of Białystok we offer comfortable accommodation within the clinic.

On the Kriobank website you can find information on complex medical and biological issues presented in a simple and understandable way. I hope you will find answers to your questions, which will make the process of diagnosis and treatment much easier. My team and I are also prepared to address all your questions and concerns. We invite you to contact us, get acquainted with our offer and try our services.

Sincerely

podpisbeztla
OUR ARTICLES

Read recent publications

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.