Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

O klinice

Wyniki leczenia na najwyższym światowym poziomie

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności, stosujemy wszystkie rodzaje terapii dostępne we współczesnej medycynie w zależności od indywidualnych wskazań do leczenia. Podchodzimy indywidualnie do każdego pacjenta uwzględniając jego specyfikę.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami w kraju, co ułatwia organizację leczenia i zapewnia jego ciągłość.

Przez cały okres ciąży i porodu

Prowadzimy własne
i zlecone badania naukowe

czego dowodem są publikacje naukowe oraz nowatorskie rozwiązania problemów klinicznych i laboratoryjnych

Stosujemy nowatorskie metody diagnostyki
i leczenia

Pierwsza udana próba zapłodnienia pozaustrojowego (In Vitro) w naszym kraju miała miejsce w Białymstoku.

A prof. Kuczyński był współtwórcą tego sukcesu.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie
w leczeniu niepłodności

U pacjentów z dotychczasowymi niepowodzeniami spowodowanymi nadmierną czynnością skurczową macicy podczas transferu, upośledzoną jakością komórek jajowych oraz zarodków, krytycznie niskimi parametrami nasienia

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.