Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Terapia manualna wspomagająca płodność

Wspierając leczenie niepłodności kobiety zalecamy pacjentkom formę naturalnej terapii pracy z mięśniami dna miednicy i całym ciałem. Metoda polega na rozluźnieniu dolnej części klatki piersiowej i przepony, a także górnego odcinka lędźwiowego. Terapia manualna poprawia ukrwienie narządów miednicy mniejszej, ich elastyczność, odżywienie i ułożenie względem innych narządów co sprawia, że działa prawidłowo. Na podstawie zebranych informacji wraz z pacjentem zostaje ustalony przebieg terapii i określenie celów.

Fizjoterapia w okresie starań o dziecko obejmuje przede wszystkim:
Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Istotnym elementem terapii jest zabranie ze sobą wszelkich dotychczasowych badań diagnostycznych. Proszę również przypomnieć sobie o wszelkich urazach, wypadkach z dzieciństwa, gdyż te informacje mogą pomóc w znalezieniu przyczyny schorzeń dna miednicy.

Zalecany jest niekrępujący ruchów strój.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.