Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Terapia zaburzeń układu moczowo-płciowego

Ma na celu usprawnianie oraz leczenie dysfunkcji dna miednicy. Jest to nieinwazyjna metoda przeprowadzana technikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi : per vaginam, per rectum (za zgodą pacjentki). Terapii nie wykonuje się podczas menstruacji oraz u kobiet w ciąży (per vaginam). Terapia pozwala utrzymać stałe napięcie oraz prawidłową statykę narządów płciowych oraz dolnego odcinka dróg moczowych. Na podstawie zebranych informacji wraz z pacjentem zostaje ustalony indywidualny przebieg terapii i określenie celów.

Fizjoterapia obejmuje przede wszystkim:
Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Trzy dni przed pierwszą wizytą proszę wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą dzienniczek mikcji. Proszę przypomnieć sobie o wszelkich urazach, wypadkach z dzieciństwa, gdyż te informacje mogą pomóc w znalezieniu przyczyny schorzeń dna miednicy.

Zalecany jest niekrępujący ruchów strój.

Załączniki

Plik Wielkość pliku
doc Dzienniczek Mikcji 68 KB
pdf Dzienniczek Mikcji 99 KB

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.