Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Badania w trakcie ciąży

Badania obowiązkowe i zalecane kobietom w ciąży

Pierwsza wizyta powinna się odbyć pomiędzy 7 i 8 tygodniem ciąży

Badania obowiązkowe:

 • Grupa krwi i Rh.
 • Przeciwciała odpornościowe.
 • Morfologia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
 • VDRL (badanie na kiłę)

Badania zalecane:

 • Konsultacja lekarza stomatologa.
 • Badanie HIV, HCV, badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM), różyczki.

Badania obowiązkowe:

 • Badanie ultrasonograficzne.

Badania zalecane:

 • Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test podwójny – PAPP-A+ βHCG)
 • Badanie ogólne moczu.

Badania obowiązkowe:

 • Morfologia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Przeciwciała anty-Rh.

Badania zalecane:

 • Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test potrójny – βHCG, Estriol, AFP)

Badania obowiązkowe:

 • Badanie stężenia glukozy po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24-28 t.c.).
 • Badanie ultrasonograficzne.
 • Badanie ogólne moczu.

Badania zalecane:

 • U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze –badanie w kierunku toksoplazmozy

Badania obowiązkowe:

 • Morfologia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Przeciwciała odpornościowe.
 • Badanie ultrasonograficzne.
 • zaproponować podanie immunoglobuliny anty-D kobietom Rh ujemnym bez przeciwciał anty-D w 28-30 t.c.

Badania obowiązkowe:

 • Badanie ogólne moczu.
 • Morfologia krwi.

Badania zalecane:

 • W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HIV, HCV.
 • Posiew w kierunku paciorkowców β-hemolizujących (GBS)

Badania obowiązkowe:

 • Badanie ogólne moczu.

Badania zalecane:

 • Badanie ultrasonograficzne z oceną masy płodu.
 • Badanie KTG (kardiotokografia) – polega na zapisie czynności skurczowej macicy oraz ruchów i tętna płodu.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.