Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Psychologia

mgr Ewelina Popławska - Szpak

Psychologia jest nauką o człowieku, badającą mechanizmy i prawa rządzące psychiką, nauką, która bada wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie.

Rolą psychologa jest niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych, osiąganiu lepszej satysfakcji z życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości. Służy wsparciem w walce z bezdzietnością poprzez radzenie sobie z fizycznymi i emocjonalnymi procesami leczenia.

Kiedy najlepiej zgłosić się do psychologa?

W trudnych sytuacjach najczęściej mobilizujemy wszystkie siły, by przetrwać kryzys. Często kosztem bardzo dużych nakładów energii, co w konsekwencji wpływa na nasz dobrostan psychofizyczny. Decyzja o wizycie u psychologa jest zawsze indywidualna. Natomiast im dłuższy kryzys tym szybciej zawodzą dotychczasowe sposoby radzenia sobie z nim. A przecież nie musimy być w takiej sytuacji sami. Dobrze jest mieć kogoś, kto nam towarzyszy, kto wysłucha. Czasem paradoksalnie łatwiej porozmawiać o kłopotach z psychologiem, niż z najbliższymi. Ponadto kryzysy życiowe łatwiej znosimy otrzymując profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Jeśli masz poczucie, że dopada Cię przygnębienie, smutek, poczucie bezsilności, odczuwasz efekty długotrwałego stresu… to odpowiedni moment, żeby umówić się na wizytę, gdzie w atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia wspólnie znajdziemy rozwiązanie sytuacji.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.