Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Ankieta satysfakcji

Szanowni Państwo,

Głównym celem KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo jest stosowanie indywidualnie dobranego leczenia oraz najwyższych standardów opieki nad każdą Parą.

Zgodnie z założeniami Systemu Zarządzania Jakością, Centrum KRIOBANK ma również na celu ciągłe doskonalenie się.

Uprzejmie prosimy o poświęcenie kilku minut i podzielenie się z nami Państwa odczuciami związanymi z leczeniem w naszym Centrum, co pozwoli na lepsze dostosowanie się do Państwa oczekiwań.

Prosimy o wypełnienie ankiety.

  Komentarz:

  Proszę zaznaczyć ocenę poszczególnych aspektów działalności Centrum

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Ocena:

  Komentarz:

  Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

  ?>

  W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.