Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Na czym polega Fizjoterapia Uroginekologiczna ?

 

Na czym polega Fizjoterapia Uroginekologiczna ?
Zajmuje się leczeniem czynnościowych zaburzeń narządów w układzie moczowo-płciowym. Polega na delikatnych uciskach, którymi doprowadza się do poprawy elastyczności, ukrwienia lub przywrócenia ruchomości danego narządu. Terapia manualna wykorzystuje naturalne możliwości naszego ciała. Uciskanie zablokowanych punktów ma pobudzić organizm, dostarczyć jemu odpowiedni impuls.
Fizjoterapia dna miednicy pozwala skutecznie walczyć ze schorzeniami takimi jak nietrzymanie moczu, stolca, bolesnymi miesiączki, bólami przy stosunku, dysfunkcji seksualnych (pochwica, dyspareunia) obniżeniem i wypadaniem narządów, lub skutecznie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie macicy.
Macica jest mięśniem jej odpowiednie ukrwienie, elastyczność, odżywienie i ułożenie względem innych narządów sprawia, że działa prawidłowo. Terapia manualna – wykonywana w sposób właściwy niesie za sobą zaskakujące efekty. Dzięki manualnej pracy terapeuty prowadzonej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ciała, przywrócona zostaje równowaga w obrębie opracowywanych tkanek, a przez to eliminacja bądź redukcja zgłaszanych przez pacjenta objawów.

Fizjoterapeutka uroginekologiczna mgr Katarzyna Falkowska.

 

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.