Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Agnieszka Mikucka – Niczyporuk

Dr n. med. Agnieszka Mikucka – Niczyporuk urodziła się 17 lipca 1982 r. w Ełku. W 2007 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii na stanowisku lekarza rezydenta w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W tym samym czasie rozpoczęła pracę jako nauczyciel akademicki w Klinice Perinatologii i Położnictwa.

W roku 2013 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej p.t: „Ftalany jako czynnik niepłodności męskiej”. W roku 2018 uzyskała tytuł specjalisty w zakresie Ginekologii i Położnictwa z bardzo dobrym wynikiem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach głównie z zakresu ginekologii estetycznej i laseroterapii ginekologicznej.

Agnieszka Kuczyńska

Urodziła się 21 kwietnia 1982r. w Białymstoku. W 2007 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii na stanowisku lekarza rezydenta w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

W roku 2013 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej p.t: „Transfer pojedynczego zarodka- analiza czynników prognostycznych wystąpienia ciąży”. W roku 2016 uzyskała tytuł specjalisty w zakresie Ginekologii i Położnictwa z najlepszym wynikiem w kraju w tej sesji. W roku 2020 uzyskała tytuł specjalisty z Endokrynonlogii Ginekologicznej i Rozrodczości.

Jest członkiem European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE). Główną dziedziną zainteresowań zawodowych Agnieszki Kuczyńskiej jest medycyna rozrodu.

Sławomir Redźko

Sławomir Redźko urodził się w 1963 roku w Białymstoku. W 1988 ukończył studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Białymstoku. Następnie w roku 1992 uzyskał Io stopień specjalizacji z położnictwa i ginekologii, a IIo w 1996 roku. Po obronie pracy „Analiza ilościowa parametrów czynności skurczowej macicy w porodzie fizjologicznym i indukowanym oksytocyną” w 1998 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Od 1989 pracuje w Klinice Perinatologii i Położnictwa Akademii Medycznej, a obecnie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Od 1992 jest również pracownikiem Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank w Białymstoku. Podstawowe zainteresowania medyczne to krew pępowinowa, nadciśnienie w ciąży, hipotrofia płodu, niepłodność małżeńska, poród przedwczesny, choroby wątroby w ciąży. Jest autorem i współautorem ponad 80 prac oraz doniesień zjazdowych krajowych jak też zagranicznych.

Adam Lemancewicz

DANE OSOBOWE
 1. Imię i nazwisko: Adam Lemancewicz wiek: 46
 2. Nazwa wydziału i uczelni, którą pracownik ukończył Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Lekarski w roku 1993
 3. Data rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku: 1994
 4. Data awansu na stanowisko adiunkta: 2006.
 5. Rok uzyskania stopnia doktora nauk medycznych: .2001.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Specjalizacje:
I stopień z położnictwa i ginekologii – 1997
II stopień z położnictwa i ginekologii – 2000

2. Umiejętności zawodowe:

 • certyfikat wykonywania badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 1999
 • certyfikat Fetal Medicine Foundation w zakresie wykonywania badań usg 11-14 tydzień ciąży – 2008

3. Kursy zawodowe, kursy w zakresie ultrasonografii płodu, w tym

 • Diagnostyka ultrasonograficzna i postępowanie w wadach płodu – Łódź 1998
 • Wczesna diagnostyka przez pochwowa wad płodu – Łódź 2002
 • X Jesienna Szkoła Endokrynologii Zakopane 2004
 • Techniki dopplerowskie w ginekologii i położnictwie, ciąża mnoga, echokardiografia płodowa – Wierzba 2006
 • Kurs Fetal Medicine Foundation – usg 11-14 tydzień – 2006
 • Praktyczne aspekty standartów badań usg w położnictwie I ginekologii –Warszawa 2006
 • Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii. Kurs teoretyczny dla zaawansowanych – Wierzba 2007
 • Standardy badania usg. Diagnostyka wad rozwojowych płodu. Praktyczne zastosowanie Dopplera w położnictwie. Diagnostyka usg w ginekologii- Poznań 2007
 • Kurs echokardiografii płodu – Katowice 2008

4. Kursy zawodowe, zagraniczne: kurs z zakresu fetoskopii 3-14.01.2011 w Klinice Położnictwa i Medycyny Prenatalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Hamburgu (Klinik fur Geburtshilfe und Prenatal Medizin Unversitatsklinikum Hamburg –Ependorf).

Hobby: narty , tenis, piłka nożna

Członkostwo : Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, sekcja ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Paweł Knapp

Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Jest specjalistą z ginekologii i położnictwa, oraz ginekologii onkologicznej. Pełni także rolę Konsultanta Wojewódzkiego (województwo podlaskie) w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Uznawany za jeden z autorytetów w dziedzinie kolposkopii oraz leczenia zmian szyjki macicy, dr Paweł Knapp posiada też duże doświadczenie w operacyjnym leczeniu nowotworów narządu rodnego, szczególnie radykalnych zabiegów w raku jajnika, a także laparoskopowym leczeniu schorzeń ginekologicznych. Jako położnik posiada rozległe doświadczenie w prowadzeniu ciąż zarówno fizjologicznych, a w szczególności ciąż wysokiego ryzyka po operacjach onkologicznych.

Jest Sekretarzem Generalnym Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy, oraz członkiem między innymi Polskiego Towarzystwa Ginekologii, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej oraz International GynaecologicCancerSociety.

Dr hab. Paweł Knapp praktykował i poszerzał swoją wiedzę naukową oraz kliniczną w prestiżowych ośrodkach medycznych na całym świecie, między innymi w Memorial Sloan-KatteringCancer Center w Nowym Jorku, na University of California, w klinice Charite w Berlinie, a także na uniwersytetach w Szwecji, Francji, Czechach, Niemczech i Belgii. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji naukowych, rozdziałów w podręcznikach ginekologii, a także uczestnikiem szeregu konferencji specjalistycznych oraz niezliczonych kursów i szkoleń pokrywających pełen zakres nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia w ginekologii, ginekologii onkologicznej oraz położnictwie.

Poza imponującą wiedzą medyczną, dr hab. Paweł Knapp charakteryzuje się też dużym poczuciem humoru, cierpliwością, oraz nieformalnym podejściem do swoich pacjentek. Angażuje się w każdy przypadek i posiada dar wytłumaczenia nawet najbardziejskomplikowanych zagadnień klinicznych w przystępny sposób.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.