Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Agnieszka Kuczyńska

Urodziła się 21 kwietnia 1982r. w Białymstoku. W 2007 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii na stanowisku lekarza rezydenta w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.

W roku 2013 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej p.t: „Transfer pojedynczego zarodka- analiza czynników prognostycznych wystąpienia ciąży”. W roku 2016 uzyskała tytuł specjalisty w zakresie Ginekologii i Położnictwa z najlepszym wynikiem w kraju w tej sesji. W roku 2020 uzyskała tytuł specjalisty z Endokrynonlogii Ginekologicznej i Rozrodczości.

Jest członkiem European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG) oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRiE). Główną dziedziną zainteresowań zawodowych Agnieszki Kuczyńskiej jest medycyna rozrodu.

Waldemar Kuczyński

Jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności. Był w zespole, który w 1987 roku doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z „in vitro”. Nadal pracuje w Klinice Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, od 25 lat ma też swój prywatny ośrodek „Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank”. Jest ministerialnym ekspertem w zakresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek i narządów, a także współtwórcą rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Wcześniej przez 14 lat walczył o wprowadzenie systemu refundacji leczenia niepłodności metodą in vitro oraz refundacji kosztów leków. Zaowocowało to wprowadzeniem w 2013 roku rządowego programu, a 2014 refundacją leków.

Mąż, tata, dziadek. Ceniony przez pacjentki za bezpośredniość, otwartość, ciepło i empatię. Najchętniej odpoczywa łowiąc ryby.

Białostoczanin. Absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1988 roku obronił doktorat pt.: „Wpływ syntetycznych progestagenów na aktywność 5alfa-reduktazy testosteronu w hodowli komórkowej fibroblastów ze skóry płciowej”. Rok 1998 przyniósł habilitację na podstawie pracy “Wybór metody leczenia niepłodnych mężczyzn technikami wspomaganego rozrodu”. W 2005 r. z rąk Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora.

W swojej pracy naukowej od początku skupia się na tematyce związanej z rozrodem człowieka. Jest autorem pionierskich prac na temat leczenia niepłodności metodą pozaustrojowego zapłodnienia (IVF-ET) oraz mikroiniekcji plemnika do cytoplazmy oocytów (ICSI), leczenia zaburzeń rozrodu u niepełnosprawnych oraz chorych na HIV, a także kriokonserwacji komórek rozrodczych człowieka. Wyniki tych badań były wielokrotnie nagradzane, m.in. przez ministra zdrowia i rektora AMB.

Prof. Kuczyński odbył liczne szkolenia w renomowanych ośrodkach w Europie, USA i w Polsce m.in. we Francji: w Zakładzie Biochemii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Caen pod kierunkiem Prof. Michaela Drozdowskiego (1989) i w Centre d’Etude et de Conservation du Sperme Humaine (CECOS-Nord) w Lille (1989) oraz w Klinice Rozrodczości Szpitala Jeana Rostanda w Sevres pod Paryżem (1996). Uczestniczył w szkoleniach dotyczących zaawansowanych technik wspomaganego rozrodu m.in. w Wiedniu, Gandawie, Brukseli, Filadelfii, Hamburgu, Lizbonie. Swoje umiejętności pogłębiał też w ośrodkach krajowych zajmujących się biologią rozrodu m.in. Zakładzie Genetyki Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

W latach 2001-2008 prof. Kuczyński pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego. Był przewodniczącym komisji ds. implementacji dyrektywy UE nr 2004/23/EC z dnia 3/08/2004, przewodniczącym komisji ds. nowelizacji ustawy o z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Od 2006 r. pełni funkcję Regulatora Krajowego w EACC (The European Assisted Conception Consortium) nadzorującym wdrożenie prawa europejskiego w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Obecnie jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. Prof. Kuczyński od lat prowadzi badania kliniczne w dziedzinie medycyny rozrodu na stanowisku głównego badacza oraz koordynatora krajowego.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.