Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Akupunktura

Akupunktura – jak to działa?

Akupunktura to wschodnia sztuka leczenia, która w niezwykły sposób reguluje prawidłowe funkcjonowanie ludzkiego organizmu. Polega na stymulowaniu tzw. punktów akupunkturowych znajdujących się na meridianach ( kanałach, którymi przepływa energia do odpowiedniego narządu wewnętrznego). W akupunkturze najczęściej wykorzystuje się specjalne igły akupunkturowe. Sposób wkłuwania zależy od części ciała, a także od pożądanego efektu, np. pobudzenia lub wyciszenia. Wkłucie igły sprawia pobudzanie nerwów, które przekazują impulsy do układu podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowego. Tam zachodzi wiele  złożonych  interakcji między mózgiem, hormonami i gruczołami. W ten prosty sposób regulowanych jest wiele procesów zachodzących w ciele.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Jak wygląda I wizyta?

Podczas pierwszej wizyty dr Beata zbiera  dokładny wywiad dotyczący przebytych chorób, bieżących dolegliwości, nawyków dnia codziennego, diety, preferencji smakowych, snu, itd. Jednak jednym z najważniejszych elementów diagnostyki w medycynie chińskiej jest diagnozowanie języka oraz pulsu. Badanie języka określa stan narządów wewnętrznych, poziom energii życiowej oraz stanowi cenne uzupełnienie wiedzy akademickiej.

Uwzględniając elementy diagnostyczne medycyny chińskiej jak i metody diagnostyczne medycyny akademickiej dr Beata  stawia całościową diagnozę na podstawie której ustala właściwą strategię leczenia. Dobierany jest indywidualny zestaw punktów akupunkturowych, a także konkretne zalecenia dietetyczne.

Główne wskazania do stosowania akupunktury.

Polskie Towarzystwo Akupunktury opracowało listę wskazań do stosowania terapii akupunkturą według Światowej Organizacji Zdrowia – WHO oraz wskazań chińskich. Warto zaznaczyć, że zakres wskazań jest dużo szerszy, a efekty uzyskiwane podczas terapii mogą być niejednoznaczne, zależnie od umiejętności dobierania właściwych punktów, odpowiednio przeprowadzonego zabiegu, zaawansowania choroby oraz wielu innych czynników.

A oto lista wskazań do terapii akupunkturą.

Główne przeciwskazania do stosowania akupunktury według Polskiego Towarzystwa Akupunktury

Bezdyskusyjnie ZAKAZ
stosowania zabiegów powinien dotyczyć przypadków:

OGRANICZONY zakres
stosowania akupunktury powinien być w:

 lek. med. Beata Mojsak-Worobiej

lek. med. Beata Mojsak-Worobiej

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, akupunkturzystka

Klinika leczenia niepłodności Warszawa

Problem niepłodności dotyczy równomiernie kobiet oraz mężczyzn, dlatego niezbędna jest diagnostyka obojga partnerów jednocześnie.

Klinika leczenia niepłodności Warszawa umożliwia dokonanie badań oraz rozpoczęcie leczenia odpowiedniego dla diagnozy. Przyczyn zaburzeń płodności zarówno u kobiet, jak i mężczyzn jest wiele, można jednak wymienić te najczęściej występujące. U kobiet może to być zaburzenie jajeczkowania – objawia się to zanikiem miesiączki. Określenie problemu jest stosunkowo proste, znacznie częściej jednak zaburzenia te mają charakter jakościowy i skutkują obniżeniem potencjału rozrodczego komórki jajowej. W tej części przypadków leczenie niepłodności Warszawa jest dosyć proste i skuteczne, w części zaś trudne i kosztowne, a u niektórych pacjentek niemożliwe. 

U mężczyzn problem dotyczy nasienia i jego zdolności do zapłodnienia komórki jajowej. Ważne jest, aby ocena jakości nasienia była w pełni wiarygodna i obiektywna. Badanie nasienia obarczone jest największym odsetkiem fałszywych wyników, co często powoduje nieprawidłową kwalifikację do leczenia. Stąd dbałość o poprawne wykonanie badanie nasienia jest rzeczą najwyższej wagi. 

Do częstych przypadków nieprawidłowości związanych z płodnością należy anatomia i funkcja narządu rodnego. Prawidłowy stan jajowodów, macicy oraz struktur sąsiadujących jest warunkiem wstępnym dla zapłodnienia, a następnie zagnieżdżenia zarodka, jak również jego prawidłowego rozwoju w macicy. Typowymi patologiami z tego zakresu są niedrożność jajowodów, zrosty w jamie brzusznej, endometrioza czy też mięśniaki macicy. 

Klinika in vitro Warszawa pozwoli prawidłowo przeprowadzić diagnostykę. Zanim dochodzi do leczenie nasz zespół odnosi się do każdej z wyżej wymienionych potencjalnych przyczyn. Ma to ogromne znaczenie do dalszej terapii. Możliwość osiągnięcia sukcesu terapeutycznego to podjęcie badań w Klinice niepłodności Warszawa i dokonanie dokładnego rozpoczynania powodów braku potomstwa oraz uwarunkowań biologicznych determinujących efektywność rozrodu.  

Podstawa diagnostyczna leczenia niepłodności Warszawa w Kriobanku dotyczy poszczególnych aspektów: wywiad lekarski z dokładną analizą dotychczasowego leczenia, badanie ginekologiczne, badanie nasienia ocenę częstości występowania owulacji z próbą określenia jej jakości. Przeprowadzenie takiej diagnostyki w Klinice niepłodności Warszawa składa się ze specyfiki sytuacji klinicznej każdej pary, przez co przekazane zostaną informacje dotyczące potencjału rozrodczego zarówno u kobiety, jak u mężczyzny oraz wspólnych szans rozrodczych.  Umożliwia to ustalenie sposobu dalszego postępowania, co określa się mianem „diagnostyki ukierunkowanej na leczenie” (treatment oriented diagnosis). 

Dokładne określenie potencjału rozrodczego również odbywa się w klinice invitro Warszawa, gdzie dokonuje się oceny stężeń podstawowych hormonów sterującym rozrodem kobiety, a niekiedy i mężczyzny. Każdy przypadek uwzględnia szczegółowe badanie nasienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz przyszłej ciąży konieczna jest ocena ich zakaźności oraz nosicielstwa niektórych chorób, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. W indywidualnych wskazaniach przeprowadzamy badanie drożności i funkcji jajowodów (HSG), oceniamy stan narządu rodnego i jego otoczenia (laparoskopia) oraz stan jamy macicy (histeroskopia). Gdy wielokrotne próby leczenia zakończyły się niepowodzeniem oceniany jest wtedy stan czynnościowy macicy w Klinice leczenia niepłodności Warszawa za pomocą zaawansowanych metod badawczych.  

Psychologia

mgr Ewelina Popławska - Szpak

Psychologia jest nauką o człowieku, badającą mechanizmy i prawa rządzące psychiką, nauką, która bada wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie.

Rolą psychologa jest niesienie pomocy w rozwiązywaniu trudności życiowych, osiąganiu lepszej satysfakcji z życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości. Służy wsparciem w walce z bezdzietnością poprzez radzenie sobie z fizycznymi i emocjonalnymi procesami leczenia.

Kiedy najlepiej zgłosić się do psychologa?

W trudnych sytuacjach najczęściej mobilizujemy wszystkie siły, by przetrwać kryzys. Często kosztem bardzo dużych nakładów energii, co w konsekwencji wpływa na nasz dobrostan psychofizyczny. Decyzja o wizycie u psychologa jest zawsze indywidualna. Natomiast im dłuższy kryzys tym szybciej zawodzą dotychczasowe sposoby radzenia sobie z nim. A przecież nie musimy być w takiej sytuacji sami. Dobrze jest mieć kogoś, kto nam towarzyszy, kto wysłucha. Czasem paradoksalnie łatwiej porozmawiać o kłopotach z psychologiem, niż z najbliższymi. Ponadto kryzysy życiowe łatwiej znosimy otrzymując profesjonalne wsparcie psychologiczne.

Jeśli masz poczucie, że dopada Cię przygnębienie, smutek, poczucie bezsilności, odczuwasz efekty długotrwałego stresu… to odpowiedni moment, żeby umówić się na wizytę, gdzie w atmosferze pełnej akceptacji i zrozumienia wspólnie znajdziemy rozwiązanie sytuacji.

Dietetyka

mgr Marcin Ostaszewski

mgr Marcin Ostaszewski

Psychodietetyk
mgr Marcin Ostaszewski

mgr Marcin Ostaszewski

Psychodietetyk

Słowo dieta kojarzy nam się z nakazami i zakazami, jednak każdy z nas jedząc codziennie – jest na diecie. Nie pozostaje obojętne  naszemu zdrowiu, to co codziennie wkładamy do ust. Jeśli żywimy się wartościowym jedzeniem to nasz organizm dostaje dobrej jakości paliwo, które może wykorzystywać na różne cele – energetyczne, prokreacyjne czy psychologiczne. W kwestii diety liczą się wypracowane nawyki, bo to one w perspektywie długofalowej, dają nam zdrowie. Kwestią indywidualnie dobranej dietoterapii możemy zapobiegać wielu jednostkom chorobowym i łagodzić ich przebieg. Do tej grupy należą m.in. Hashimoto, endometrioza, cukrzyca, nadciśnienie, PCOS, RZS i wiele innych

USG Położnicze

Nieinwazyjne badania prenatalne

Prowadzenie nieinwazyjnych przesiewowych badań prenatalnych ma na celu wyodrębnienie z całej populacji ciężarnych kobiet tych, u których istnieje największe prawdopodobieństwo urodzenia dziecka dotkniętego aberracją chromosomową. 

Do najczęściej występujących aberracji należą:

W nowoczesnych algorytmach prenatalnych badań przesiewowych w kierunku wykrywania aberracji chromosomowych wykorzystuje się następujące markery: wiek matki, markery ultrasonograficzne oraz markery biochemiczne.

Ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych polega między innymi na poszukiwaniu „markerów ultrasonograficznych”, których częstość występowania jest częstsza u płodów dotkniętych wadą w porównaniu z płodami zdrowymi. Najważniejszym markerem w pierwszym trymestrze jest zwiększona przezierność karkowa (NT- nuchal translucency). Jej pomiar pozwala na wykrycie około 75-80% płodów z nieprawidłowym kariotypem, przy 5% odsetku wyników fałszywie dodatnich. Do pozostałych markerów ultrasonograficznych należą: częstość pracy serca płodu (FHR), obecność kości nosowej, przepływ w przewodzie żylnym, obecność lub brak przepływu wstecznego przez zastawkę trójdzielną, kąt czołowo-szczękowy.

Do markerów biochemicznych wykonywanych w I trymestrze ciąży są stężenia wolnej podjednostki ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (βhCG) oraz związanego z ciążą osoczowego białka A ( PAPPA-A) w surowicy krwi ciężarnej. Ich ocena nosi nazwę testu podwójnego lub potocznie –testu PAPP-A.

Połączenie oceny przezierności karkowej oraz stężeń βhCG i PAPP-A powoduje wzrost współczynnika wykrywalności do 90%. Dodanie markerów ultrasonograficznych drugiego rzutu ( wymienione powyżej) może zwiększyć ten współczynnik do 95% przy jednoczesnym spadku wyników fałszywie dodatnich do 2,5%.

Optymalny wiek ciążowy do wykonywania nieinwazyjnych badań prenatalnych mieści się pomiędzy 11 a 13 tygodni +6 dni. Minimalna wartość wymiaru ciemieniowo-siedzeniowego (CRL) wynosi 45mm, maksymalna- 84 mm.

W razie nieprawidłowego wyniku przesiewowych badań prenatalnych (przy podwyższonym ryzyku anuploidii u płodu od 1:100- 1:300) lekarz może zalecić poszerzenie diagnostyki o badania inwazyjne polegające na ocenie kariotypy płodu. Do najczęściej stosowanych metod diagnostyki inwazyjnej należą amniopunkcja wczesna i późna , biopsja kosmówki lub kordocenteza.

Badania w trakcie ciąży

Badania obowiązkowe i zalecane kobietom w ciąży

Pierwsza wizyta powinna się odbyć pomiędzy 7 i 8 tygodniem ciąży

Badania obowiązkowe:

 • Grupa krwi i Rh.
 • Przeciwciała odpornościowe.
 • Morfologia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo.
 • VDRL (badanie na kiłę)

Badania zalecane:

 • Konsultacja lekarza stomatologa.
 • Badanie HIV, HCV, badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG i IgM), różyczki.

Badania obowiązkowe:

 • Badanie ultrasonograficzne.

Badania zalecane:

 • Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test podwójny – PAPP-A+ βHCG)
 • Badanie ogólne moczu.

Badania obowiązkowe:

 • Morfologia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Przeciwciała anty-Rh.

Badania zalecane:

 • Badanie w kierunku wad uwarunkowanych genetycznie (test potrójny – βHCG, Estriol, AFP)

Badania obowiązkowe:

 • Badanie stężenia glukozy po doustnym podaniu 75g glukozy (w 24-28 t.c.).
 • Badanie ultrasonograficzne.
 • Badanie ogólne moczu.

Badania zalecane:

 • U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze –badanie w kierunku toksoplazmozy

Badania obowiązkowe:

 • Morfologia krwi.
 • Badanie ogólne moczu.
 • Przeciwciała odpornościowe.
 • Badanie ultrasonograficzne.
 • zaproponować podanie immunoglobuliny anty-D kobietom Rh ujemnym bez przeciwciał anty-D w 28-30 t.c.

Badania obowiązkowe:

 • Badanie ogólne moczu.
 • Morfologia krwi.

Badania zalecane:

 • W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia: VDRL, HIV, HCV.
 • Posiew w kierunku paciorkowców β-hemolizujących (GBS)

Badania obowiązkowe:

 • Badanie ogólne moczu.

Badania zalecane:

 • Badanie ultrasonograficzne z oceną masy płodu.
 • Badanie KTG (kardiotokografia) – polega na zapisie czynności skurczowej macicy oraz ruchów i tętna płodu.

Położnictwo

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do prowadzenia ciąży w naszej Klinice zarówno pacjentki, które dzięki naszej pomocy zaszły w upragnioną ciążę jak i te, które takiej pomocy nie wymagały a chcą prowadzić ciąże pod okiem doświadczonych lekarzy i w komfortowych warunkach. Oferujemy kompleksową opiekę położniczą i poradnictwo od momentu dodatniego testu ciążowego do porodu. W Klinice zatrudniamy specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, którzy tworzą interdyscyplinarny zespół zapewniający pacjentkom profesjonalną opiekę. Wszystkie badania laboratoryjne wykonujemy na miejscu, co zdecydowanie usprawnia wizyty i jest ułatwieniem dla pacjentek. Oprócz rutynowych badań wymaganych w czasie ciąży posiadamy wykwalifikowany personel profesjonalnie wykonujący położnicze badania ultrasonograficzne. Badania USG w pierwszym trymestrze są połączone z oceną ryzyka położniczego według Fetal Medicine Foundation.

Zobacz również:

Organizacja leczenia

Inseminacja

Stymulacja jajeczkowania

Planowanie leczenia z wykorzystaniem zapłodnienia wewnątrzustrojowego powinno być uwarunkowane potwierdzoną drożnością jajowodów i ich prawidłową funkcjonalnością oraz płodnością nasienia. W przypadku zaburzeń owulacji specyficznym typem terapii jest farmakologiczna indukcja jajeczkowania w połączeniu z prokreacją naturalną. Skuteczność tego postępowania jest trudna do oceny z racji na małą homogenność grup oraz trudności w obiektywizacji badań. Zakłada się jednak, że nie przekracza ona 7-20% ciąż w przeliczeniu na cykl terapeutyczny.

Inseminacja
Inseminacja

Przy niewielkiego stopnia obniżeniu potencjału rozrodczego partnera metodą z wyboru jest inseminacja domaciczna (IUI – intrauterine insemination), często w połączeniu z indukcją jajeczkowania. Celem zabiegu jest zwiększenie liczby kompetentnych gamet męskich w miejscu syngamii. W tym celu wprowadza sie nasienie do pochwy, najczęściej z wykorzystaniem kapturka naszyjkowego, co umożliwia długotrwały kontakt nasienia z kanałem szyjki i intensywniejszą penetrację plemników do wyższych pięter narządu rodnego. Zabiegiem bardziej zaawansowanym jest inseminacja domaciczna, gdzie odpowiednio przygotowane plemniki są wprowadzane do jamy macicy. Pozwala to wykorzystać całą pulę żywych plemników z ejakulatu i uniknąć strat, typowych dla rozrodu naturalnego. 

Najbardziej wyrafiowaną formą z tej grupy zabiegów jest inseminacja przepływowa i dootrzewnowa, gdzie izoluje się odpowiednie frakcje prawidłowych plemników, wykorzystując techniki „swim-up” oraz rozdziały w gradientach Percollu, znane z laboratorium in vitro. Tak przygotowane plemniki wprowadza się do jajowodów lub jamy otrzewnej kobiety, w bezpośrednie sąsiedztwo komórek jajowych. Skuteczność tych metod sięga 14-60% ciąż na cykl terapeutyczny i zależą głównie od potencjału rozrodczego partnerki pod warunkiem prawidłowej kwalifikacji nasienia. Przyjmuje się, że nieskuteczność wymienionych strategii terapeutycznych, stosowanych w ciągu 6 cykli leczenia, powinna prowadzić do ponownego rozpatrzenia wskazań i zastosowania bardziej zaawansowanych metod leczenia z wykorzystaniem zapłodnienia pozaustrojowego.

Inseminacja nasieniem męża lub dawcy

Zastosowanie tej metody wymaga jednodniowej wizyty lekarskiej w czasie pierwszych trzech dni krwawienia miesięcznego. Oceniamy sytuację wyjściową, ustalamy wskazania i przeciwwskazania do leczenia. W razie konieczności indukcji jajeczkowania wyznaczamy optymalny jej sposób, zakres monitorowania i przewidywany termin owulacji. Na podstawie analizy nasienia partnera/konieczności użycia nasienia dawcy ustalamy techniczne szczegóły procedury (inseminacja naszyjkowa, domaciczna, dojajowodowa itd.).

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.