Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Refundacja In Vitro – program ministerialny

Program in vitro dostępny od 1 czerwca 2024 – to pewne.

10 kwietnia podczas wyczekiwanego briefingu, minister zdrowia Izabela Leszczyna oznajmiła, że rusza program in vitro finansowany z pieniędzy publicznych i trwać będzie od 1 czerwca 2024 r.   do 31 grudnia 2028 r. Resort na cel zabezpieczył 500 mln zł każdego roku, w sumie 2,5 mld zł.

Program ma zapewnić równy dostęp do in vitro parom zmagającym się z niepłodnością oraz zabezpieczenie materiału rozrodczego dla onkopacjentów.

Program obejmie pary:

 • ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu
 • będące w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu
 • mające kriokonserwowane zarodki w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Kryteria kwalifikacji do programu:

kobiety

 • do 42. roku życia (korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia)
 • do 45. roku życia (korzystające z dawstwa oocytów lub zarodków)

mężczyźni

 • do 55. roku życia

Onkopłodność – zabezpieczenie płodności na przyszłość ( pobranie i przechowywanie gamet od pacjentów przed lub w trakcie leczenia onkologicznego)

 • kobiety do 40. roku życia
 • mężczyźni do 45. roku życia

Program obejmuje:

6 indywidualnych procedur wspomaganego rozrodu, w tym:

 • do 4 cykli zapłodnienia z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia
 • do 2 cykli zapłodnienia z oocytami od dawczyń z możliwością zapłodnienia 6 komórek rozrodczych w ramach jednego cyklu
 • do 6 cykli z dawstwem zarodków

O dalszych szczegółach przystąpienia do programu będziemy informować na bieżąco.

 

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.