Trust our experience. Have a pregnancy with us.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Teams

Prof. dr hab. n. med.

Waldemar Kuczyński


Jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności. Był w zespole, który w 1987 roku doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z „in vitro”. Nadal pracuje w Klinice Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, od 25 lat ma też swój prywatny ośrodek „Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank”. Jest ministerialnym ekspertem w zakresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek i narządów, a także współtwórcą rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Wcześniej przez 14 lat walczył o wprowadzenie systemu refundacji leczenia niepłodności meto […]

Czytaj o mnie
Lekarze specjaliści

Prof. dr hab. n. med.

Paweł Knapp

Czytaj o mnie

Dr hab. n. med.

Adam Lemancewicz

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Sławomir Redźko

Czytaj o mnie

Lek. med.

Zofia Kuczyńska

Dr n. med.

Agnieszka Kuczyńska

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Agnieszka Mikucka – Niczyporuk

Czytaj o mnie
Anestezjolodzy

Dr n. med.

Andrzej Grycz

Dr n. med.

Marek Krawiel

Diagności laboratoryjni

Mgr

Magdalena Sanejko

Mgr

Magdalena Nesterowicz

Mgr

Iwo Martynowicz

Embriolodzy

Dr n. biol.

Piotr Sieczyński

Tech. Analit.

Bożena Stankiewicz

Mgr

Sebastian Deluga – Białowarczuk

Położne

Mgr

Marlena Franciszkiewicz

Mgr

Katarzyna Łapicz

Mgr

Beata Marsik

Mgr

Sylwia Frąckiewicz – Rudieczko

Mgr

Paulina Truszkiewicz

Fizjoterapia Uroginekologiczna

Mgr

Katarzyna Falkowska

Katarzyna Falkowska
Katarzyna Falkowska
Psychodietetyk

Mgr

Marcin Ostaszewski

Psychologia

Mgr

Ewelina Popławska-Szpak

Administracja

Mgr

Agnieszka Półtorak

Agnieszka Półtorak
Agnieszka Półtorak

Mgr

Małgorzata Korzeniewska

Małgorzata Korzeniewska
Małgorzata Korzeniewska
Personel pomocniczy

Barbara Makulewska

Barbara Makulewska
Barbara Makulewska

Grażyna Znosko

Grażyna Znosko
Grażyna Znosko

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.