Umów wizytę:

Umów wizytę za pomocą formularza. Skontaktujemy się z Tobą by potwierdzić wizytę.

dowiedz się więcej

Wybierz lekarza:

dowiedz się więcej

Wybierz lekarza:

dowiedz się więcej

Wybierz lekarza:

dowiedz się więcej

Wybierz lekarza:

dowiedz się więcej

Wybierz lekarza:

Przed badaniem nasienia należy zachować abstynencję seksualną od 3 do 5 dni i powstrzymać się od alkoholu, palenia i innych używek aby wynik był miarodajny.
W dniu wizyty Pacjent wypełnienia kartę rejestracyjną, dostaje specjalny pojemnik, z którym udaje się do odosobnionego pomieszczenia. Oznakowany pojemnik z nasieniem przekazuje się następnie do laboratorium seminologicznego. Wynik zwykle wydawany jest kolejnego dnia.

W dniu 28 października

klinika jest czynna w godzinach - 08.00 - 17.00

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.