Trust our experience. Have a pregnancy with us.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Make an appointment

  Make an appointment using the form. We will contact you to confirm the visit.

  find out more

  Choose a doctor:

  find out more

  Choose a doctor:

  find out more

  Choose a doctor:

  find out more

  Choose a doctor:

  find out more

  Choose a doctor:

  Before the semen test, you should abstain from sexual activity for 3 to 5 days and refrain from alcohol, smoking and other stimulants to obtain a reliable result.
  On the day of the visit, the Patient fills in the registration card and receives a special container with which he goes to a separate room. The labeled semen container is then transferred to the semology laboratory. The result is usually issued the next day.
  Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.