Nasz Zespół

Prof. dr hab. n. med.

Waldemar Kuczyński

prpofkriobnakw.kuczynski

Jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności. Był w zespole, który w 1987 roku doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z „in vitro”. Nadal pracuje w Klinice Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, od 25 lat ma też swój prywatny ośrodek „Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank”. Jest ministerialnym ekspertem w zakresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek
i narządów, a także współtwórcą rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Wcześniej przez 14 lat walczył
o wprowadzenie systemu refundacji leczenia niepłodności meto […]

Lekarze specjaliści

Prof.dr hab. n.med.

Piotr Laudański

laudanskilaudanski2

Dr hab. n. med.

Dariusz Grochowski

Kriobank-15Kriobank-16

Dr hab. n. med.

Paweł Knapp

pawel_knappawel_knap2

Dr hab. n. med.

Adam Lemancewicz

adam_lemancewiczadam_lemancewicz2

Dr n. med.

Sławomir Redźko

slawomir_reckoslawomir_recko2

Dr n. med.

Paweł Kuć

pawel_kucpawel_kuc2

Lek. med.

Zofia Kuczyńska

zofia_kuczynskazofia_kuczynska2

Dr n. med.

Agnieszka Kuczyńska

kuczynskakuczynska2

Anastezjolodzy

Dr n. med.

Andrzej Grycz

andrzej_gryczandrzej_grycz2

Dr n. med.

Marek Krawiel

krawielKriobank-2

Diagności laboratoryjni

Mgr

Magdalena Sanejko

sanejkosanejko2

Mgr

Magdalena Nesterowicz

diagnosta_magda_nystrowiczdiagnosta_magda_nystrowicz2

Mgr

Iwo Martynowicz

iwo_martnowicziwo

Embriolodzy

Dr n. biol.

Piotr Sieczyński

embrolo_piotr_sieczynskiembrolo_piotr_sieczynski2

Tech. Analit.

Bożena Stankiewicz

embriolo_bozenastankiewicz

Położne

Mgr

Marlena Franciszkiewicz

marlena_franciszkiewiczmarlena_franciszkiewicz2

Mgr

Katarzyna Łapicz

lapiczlapicz2

Mgr

Beata Marsik

beata_marsikbeata_marsik2

Monika Bagińska

polozna_monika_baginskapolozna_monika_baginska2

Sylwia Frąckiewicz – Rudieczko

FemaleFemale

Administracja

Mgr

Agnieszka Półtorak

agnieszka_poltorak_administracjaagnieszka_poltorak_administracja2

Mgr

Małgorzata Korzeniewska

Kriobank-25Kriobank-24

Personel pomocniczy

Barbara Makulewska

basia_makulewskabasia_makulewska2

Grażyna Znosko

grazyna_znoskograzyna_znosko2

Agnieszka Grzegorczyk

agnieszka_grzegorczykagnieszka_grzegorczyk2

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.