Trust our experience. Have a pregnancy with us.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Prices

Initial visit of a couple (infertility) pln 400
Professor consultation pln 300
Subsequent visit of a couple (infertility) pln 200
Gynecological visit pln 150
Gynecological consultation pln 100
Maternity visit pln 200
Maternity visit with basic USG pln 450
Maternity visit with USG 11-13th week (fault risk assessment) pln 600
Maternity visit with USG 11-13th week + PAPPA test pln 700
Maternity visit with USG 18-22th week (fault risk assessment) pln 600
Maternity visit with USG 31-33th week pln 550
Prenatal USG examination I trimester pln 450
Maternity visit with USG 11-13 week + test PAPPA pln 550
Maternity visit with USG 11-13 week without test PAPPA pln 400
Gynecological USG pln 150
E-prescription pln 50
IVF/ICSI Programme
 • medical appointments
 • stimulation evaluation (ultrasound and hormonal tests)
 • ovariocentesis
 • embryological part (ICSI fertilisation and embryo culture)
 • embryo transfer
* The price does not include the cost of medications.
pln 8500
Biotechnological part of IVF Programme
 • ovariocentesis
 • embryological part (ICSI fertilisation and embryo culture)
 • embryo transfer
 • embryo freezing and first year of storage
* The price does not include the cost of medicines
pln 6000
Część biotechnologiczna programu IVF bez transferu
 • punkcja jajników
 • część embriologiczna (zapłodnienie ICSI i hodowla zarodków)
* cena nie uwzględnia kosztu leków
pln 4300
ICSI Comprehensive Programme Total clinical and embryological part of IVF/ICSI procedure with optimal amount of stimulation medications. Flat-rate fee, 5 fixed rates. three stimulation groups according to patient’s individual eligibility pln od 11000 *
IVF Programme for oocyte freezing
 • medical appointments
 • stimulation evaluation (ultrasound and hormonal tests)
 • ovariocentesis
 • oocyte freezing
 • first year of oocyte storage
pln 5000
Oocyte donorship programme – Day 5 embryo pln 15000
Oocyte donorship programme – Day 2 embryo pln 7000
Oocyte donorship programme (no charge for embryos). Cost includes procedures related to embryo transfer and qualification of donors and recipients also fees for prior storage (consultation, ultrasound, assessment of uterine contraction frequency, assessment of progesterone levels, transfer). pln 4000
Biotechnological part of in vitro ICSI programme based on natural cycle (oocyte retrieval, embryological part, transfer) pln 3000
Ovulation induction, gamete retrieval, gamete uterine transfer pln 4000
Embryo/embryos transfer (consultation, ultrasound, assessment of uterine contraction frequency, assessment of progesterone levels, embryo uterine transfer) pln 1700
Frozen embryo/embryos transfer (embryo defrosting, consultation, ultrasound, assessment of uterine contraction frequency, assessment of progesterone levels, embryo uterine transfer) pln 2000
AH (Assisted Embryohatching) pln 400
Uterine contraction inhibition procedure pln 1100
Embryo adherence increasing product – Embrioglue pln 300
Intralipid Infusion pln 400
TESA pln 1200
Seropositive men sperm washing pln 3000
Aktywacja oocytów pln 400

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.