Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Klinika leczenia niepłodności Warszawa

Problem niepłodności dotyczy równomiernie kobiet oraz mężczyzn, dlatego niezbędna jest diagnostyka obojga partnerów jednocześnie.

Klinika leczenia niepłodności Warszawa umożliwia dokonanie badań oraz rozpoczęcie leczenia odpowiedniego dla diagnozy. Przyczyn zaburzeń płodności zarówno u kobiet, jak i mężczyzn jest wiele, można jednak wymienić te najczęściej występujące. U kobiet może to być zaburzenie jajeczkowania – objawia się to zanikiem miesiączki. Określenie problemu jest stosunkowo proste, znacznie częściej jednak zaburzenia te mają charakter jakościowy i skutkują obniżeniem potencjału rozrodczego komórki jajowej. W tej części przypadków leczenie niepłodności Warszawa jest dosyć proste i skuteczne, w części zaś trudne i kosztowne, a u niektórych pacjentek niemożliwe. 

U mężczyzn problem dotyczy nasienia i jego zdolności do zapłodnienia komórki jajowej. Ważne jest, aby ocena jakości nasienia była w pełni wiarygodna i obiektywna. Badanie nasienia obarczone jest największym odsetkiem fałszywych wyników, co często powoduje nieprawidłową kwalifikację do leczenia. Stąd dbałość o poprawne wykonanie badanie nasienia jest rzeczą najwyższej wagi. 

Do częstych przypadków nieprawidłowości związanych z płodnością należy anatomia i funkcja narządu rodnego. Prawidłowy stan jajowodów, macicy oraz struktur sąsiadujących jest warunkiem wstępnym dla zapłodnienia, a następnie zagnieżdżenia zarodka, jak również jego prawidłowego rozwoju w macicy. Typowymi patologiami z tego zakresu są niedrożność jajowodów, zrosty w jamie brzusznej, endometrioza czy też mięśniaki macicy. 

Klinika in vitro Warszawa pozwoli prawidłowo przeprowadzić diagnostykę. Zanim dochodzi do leczenie nasz zespół odnosi się do każdej z wyżej wymienionych potencjalnych przyczyn. Ma to ogromne znaczenie do dalszej terapii. Możliwość osiągnięcia sukcesu terapeutycznego to podjęcie badań w Klinice niepłodności Warszawa i dokonanie dokładnego rozpoczynania powodów braku potomstwa oraz uwarunkowań biologicznych determinujących efektywność rozrodu.  

Podstawa diagnostyczna leczenia niepłodności Warszawa w Kriobanku dotyczy poszczególnych aspektów: wywiad lekarski z dokładną analizą dotychczasowego leczenia, badanie ginekologiczne, badanie nasienia ocenę częstości występowania owulacji z próbą określenia jej jakości. Przeprowadzenie takiej diagnostyki w Klinice niepłodności Warszawa składa się ze specyfiki sytuacji klinicznej każdej pary, przez co przekazane zostaną informacje dotyczące potencjału rozrodczego zarówno u kobiety, jak u mężczyzny oraz wspólnych szans rozrodczych.  Umożliwia to ustalenie sposobu dalszego postępowania, co określa się mianem „diagnostyki ukierunkowanej na leczenie” (treatment oriented diagnosis). 

Dokładne określenie potencjału rozrodczego również odbywa się w klinice invitro Warszawa, gdzie dokonuje się oceny stężeń podstawowych hormonów sterującym rozrodem kobiety, a niekiedy i mężczyzny. Każdy przypadek uwzględnia szczegółowe badanie nasienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz przyszłej ciąży konieczna jest ocena ich zakaźności oraz nosicielstwa niektórych chorób, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. W indywidualnych wskazaniach przeprowadzamy badanie drożności i funkcji jajowodów (HSG), oceniamy stan narządu rodnego i jego otoczenia (laparoskopia) oraz stan jamy macicy (histeroskopia). Gdy wielokrotne próby leczenia zakończyły się niepowodzeniem oceniany jest wtedy stan czynnościowy macicy w Klinice leczenia niepłodności Warszawa za pomocą zaawansowanych metod badawczych.  

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.