Trust our experience. Have a pregnancy with us.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Banking of reproductive cells

The cryogenic laboratory is an integral part of KRIOBANK’s Infertility Treatment Centre, dedicated to the cryopreservation of biological materials. From the point of view of patients being treated for infertility, the most important cryogenic applications are cryopreservation of sperm and isolated reproductive cells (Sperm Bank), and embryos (Embryo Bank). The ability to use donor semen, depositing your own semen for later use, and freezing and storing embryos are the most common services we provide during infertility treatment.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.