Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Agnieszka Mikucka – Niczyporuk

Dr n. med. Agnieszka Mikucka – Niczyporuk urodziła się 17 lipca 1982 r. w Ełku. W 2007 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym. Po odbyciu stażu podyplomowego, rozpoczęła specjalizację w zakresie położnictwa i ginekologii na stanowisku lekarza rezydenta w Klinice Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. W tym samym czasie rozpoczęła pracę jako nauczyciel akademicki w Klinice Perinatologii i Położnictwa.

W roku 2013 uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy doktorskiej p.t: „Ftalany jako czynnik niepłodności męskiej”. W roku 2018 uzyskała tytuł specjalisty w zakresie Ginekologii i Położnictwa z bardzo dobrym wynikiem. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Towarzystwa Biologii Rozrodu oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologii Estetycznej i Rekonstrukcyjnej. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w wielu szkoleniach głównie z zakresu ginekologii estetycznej i laseroterapii ginekologicznej.

Adam Lemancewicz

DANE OSOBOWE
 1. Imię i nazwisko: Adam Lemancewicz wiek: 46
 2. Nazwa wydziału i uczelni, którą pracownik ukończył Akademia Medyczna w Białymstoku, Wydział Lekarski w roku 1993
 3. Data rozpoczęcia pracy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku: 1994
 4. Data awansu na stanowisko adiunkta: 2006.
 5. Rok uzyskania stopnia doktora nauk medycznych: .2001.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

1. Specjalizacje:
I stopień z położnictwa i ginekologii – 1997
II stopień z położnictwa i ginekologii – 2000

2. Umiejętności zawodowe:

 • certyfikat wykonywania badań usg Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego 1999
 • certyfikat Fetal Medicine Foundation w zakresie wykonywania badań usg 11-14 tydzień ciąży – 2008

3. Kursy zawodowe, kursy w zakresie ultrasonografii płodu, w tym

 • Diagnostyka ultrasonograficzna i postępowanie w wadach płodu – Łódź 1998
 • Wczesna diagnostyka przez pochwowa wad płodu – Łódź 2002
 • X Jesienna Szkoła Endokrynologii Zakopane 2004
 • Techniki dopplerowskie w ginekologii i położnictwie, ciąża mnoga, echokardiografia płodowa – Wierzba 2006
 • Kurs Fetal Medicine Foundation – usg 11-14 tydzień – 2006
 • Praktyczne aspekty standartów badań usg w położnictwie I ginekologii –Warszawa 2006
 • Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii. Kurs teoretyczny dla zaawansowanych – Wierzba 2007
 • Standardy badania usg. Diagnostyka wad rozwojowych płodu. Praktyczne zastosowanie Dopplera w położnictwie. Diagnostyka usg w ginekologii- Poznań 2007
 • Kurs echokardiografii płodu – Katowice 2008

4. Kursy zawodowe, zagraniczne: kurs z zakresu fetoskopii 3-14.01.2011 w Klinice Położnictwa i Medycyny Prenatalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Hamburgu (Klinik fur Geburtshilfe und Prenatal Medizin Unversitatsklinikum Hamburg –Ependorf).

Hobby: narty , tenis, piłka nożna

Członkostwo : Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, sekcja ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.