Nasz Zespół

Prof. dr hab. n. med.

Waldemar Kuczyński

prpofkriobnakw.kuczynski

Jest jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce lekarzy zajmujących się leczeniem niepłodności. Był w zespole, który w 1987 roku doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z „in vitro”. Nadal pracuje w Klinice Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, od 25 lat ma też swój prywatny ośrodek „Centrum Leczenia Niepłodności Małżeńskiej Kriobank”. Jest ministerialnym ekspertem w zakresie leczenia niepłodności technikami wspomaganego rozrodu, krioprezerwacji tkanek
i narządów, a także współtwórcą rządowego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Wcześniej przez 14 lat walczył
o wprowadzenie systemu refundacji leczenia niepłodności meto […]

Lekarze specjaliści

Dr hab. n. med.

Paweł Knapp

Czytaj o mnie

Dr hab. n. med.

Adam Lemancewicz

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Sławomir Redźko

Czytaj o mnie

Lek. med.

Zofia Kuczyńska

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Agnieszka Kuczyńska

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Agnieszka Mikucka – Niczyporuk

Agnieszka Mikucka Agnieszka Mikucka
Czytaj o mnie

Anestezjolodzy

Dr n. med.

Andrzej Grycz

Czytaj o mnie

Dr n. med.

Marek Krawiel

Czytaj o mnie

Diagności laboratoryjni

Mgr

Magdalena Sanejko

Czytaj o mnie

Mgr

Magdalena Nesterowicz

Czytaj o mnie

Mgr

Iwo Martynowicz

Czytaj o mnie

Embriolodzy

Dr n. biol.

Piotr Sieczyński

Czytaj o mnie

Tech. Analit.

Bożena Stankiewicz

Czytaj o mnie

Mgr

Sebastian Deluga – Białowarczuk

Mgr Sebastian Deluga - Białowarczuk Mgr Sebastian Deluga - Białowarczuk
Czytaj o mnie

Położne

Mgr

Marlena Franciszkiewicz

Czytaj o mnie

Mgr

Katarzyna Łapicz

Czytaj o mnie

Mgr

Beata Marsik

Czytaj o mnie

Mgr

Sylwia Frąckiewicz – Rudieczko

Sylwia Frąckiewicz-Rudieczko Sylwia Frąckiewicz-Rudieczko
Czytaj o mnie

Fizjoterapia Uroginekologiczna

Mgr

Katarzyna Falkowska

Czytaj o mnie

Psychodietetyk

Magister

Marcin Ostaszewski

Czytaj o mnie

Psychologia

Mgr

Ewelina Popławska-Szpak

Czytaj o mnie

Administracja

Mgr

Agnieszka Półtorak

Czytaj o mnie

Mgr

Małgorzata Korzeniewska

Czytaj o mnie

Personel pomocniczy

Barbara Makulewska

Czytaj o mnie

Grażyna Znosko

Czytaj o mnie

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.