Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

In vitro

Diagnostyka niepłodności

Bankowanie komórek rozrodczych i zarodków

Integralną częścią Centrum Leczenia Niepłodności KRIOBANK jest pracownia kriogeniczna, zajmująca się kriokonserwacją materiałów biologicznych. Z punktu widzenia pacjentów leczonych z powodu niepłodności, najważniejsze aplikacje kriogeniki dotyczą kriokonserwacji nasienia i izolowanych komórek rozrodczych (Bank nasienia) oraz zarodków (Bank zarodków). Możliwość skorzystania z nasienia dawcy, zdeponowania własnego nasienia do późniejszego wykorzystania oraz zamrażanie i przechowywanie zarodków to najczęściej świadczone przez nas usługi w trakcie leczenia niepłodności.

Leczenie niepłodności

Ponieważ przyczyny ograniczenia szans rozrodczych rozkładają się równomiernie po stronie kobiety i mężczyzny, konieczna jest wspólna i jednoczasowa diagnostyka obojga partnerów. Wśród najczęstszych przyczyn ze strony kobiety należy wymienić zaburzenia jajeczkowania. W sytuacji, gdy objawia się to zanikiem miesiączki, identyfikacja problemu jest stosunkowo prosta. Znacznie częściej jednak zaburzenia te mają charakter jakościowy i skutkują obniżeniem potencjału rozrodczego komórki jajowej. W części przypadków leczenie jest dosyć proste i skuteczne, w części zaś trudne i kosztowne, a u niektórych pacjentek niemożliwe.

Druga grupa problemów dotyczy partnera i zdolności jego nasienia do zapłodnienia komórki jajowej. W tym miejscu należy podkreślić, że ocena jakości nasienia jest obarczona największym odsetkiem fałszywych wyników, co często powoduje nieprawidłową kwalifikację do leczenia. Stąd też wiarygodne i obiektywne badanie nasienia jest rzeczą najwyższej wagi.

Trzecia pod względem częstości grupa przyczyn niepłodności dotyczy anatomii i funkcji narządu rodnego. Prawidłowy stan jajowodów, macicy oraz struktur sąsiadujących jest warunkiem wstępnym dla zapłodnienia, a następnie zagnieżdżenia zarodka, jak również jego prawidłowego rozwoju w macicy. Typowymi patologiami z tego zakresu są niedrożność jajowodów, zrosty w jamie brzusznej, endometrioza czy też mięśniaki macicy.

Prawidłowo prowadzona diagnostyka musi odnieść się do każdej z potencjalnych przyczyn wymienionych powyżej, mających znaczenie dla planowanej terapii. I tak nie ma konieczności badania drożności jajowodów, gdy z racji na czynnik męski planujemy zastosowanie zapłodnienia pozaustrojowego itd. W każdym jednak przypadku osiągnięcie sukcesu terapeutycznego wymaga dokładnego rozpoznania przyczyn bezdzietności oraz uwarunkowań biologicznych, determinujących efektywność rozrodu.

Podstawowa diagnostyka niepłodności w Kriobanku obejmuje wywiad lekarski z analizą dotychczasowego przebiegu leczenia, badanie ginekologiczne, badanie nasienia, ocenę częstości występowania owulacji z próbą określenia jej jakości. Przeprowadzenie diagnostyki uwzględnia specyfikę sytuacji klinicznej każdej pary i ma dostarczyć informacji, co do indywidualnego potencjału rozrodczego kobiety i mężczyzny oraz wspólnych szans rozrodczych. Umożliwia to ustalenie sposobu dalszego postępowania, co określa się mianem „diagnostyki ukierunkowanej na leczenie” (treatment oriented diagnosis).

Dokładne określenie potencjału rozrodczego wymaga oceny stężeń podstawowych hormonów sterujących rozrodem kobiety, a niekiedy i mężczyzny. W każdym przypadku przeprowadzamy szczegółowe badania nasienia. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz przyszłej ciąży konieczna jest ocena ich zakaźności oraz nosicielstwa niektórych chorób, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. W indywidualnych wskazaniach przeprowadzamy badanie drożności i funkcji jajowodów (HSG), oceniamy stan narządu rodnego i jego otoczenia (laparoskopia) oraz stan jamy macicy (histeroskopia). W przypadkach, gdzie wielokrotne próby leczenia zakończyły się niepowodzeniem, oceniamy stan czynnościowy macicy za pomocą zaawansowanych metod badawczych.

Ginekologia

Klinika Kriobank oferuje opiekę ginekologiczną m.in. profilaktykę, diagnostykę, leczenie chorób narządu rodnego i chorób nowotworowych. Badanie ginekologiczne jest całkowicie bezpiecznym badaniem, które nie wiąże się z żadnymi powikłaniami. Powinny go wykonywać regularnie wszystkie kobiety co 6-12 miesięcy, ponieważ pozwala ono na wczesne zdiagnozowanie chorób narządów rodnych, szczególnie raka szyjki macicy.

Wybrane badania i zabiegi:

Ginekologia

Ginekologia
onkologiczna

Endokrynologia
ginekologiczna

Planowanie rodziny

Obecnie jest bardzo wiele metod antykoncepcji, naturalna, hormonalna, chemiczna, mechaniczna. Każda z tych metod ma różne działanie i przeznaczenie. Nasi lekarze doradzą jaka metoda antykoncepcji jest najbardziej odpowiednia i bezpieczna. Znaczenie ma wiek kobiety, stan jej zdrowia, potrzeby oraz przekonania.

Terapia zaburzeń układu moczowo-płciowego

Ma na celu usprawnianie oraz leczenie dysfunkcji dna miednicy. Jest to nieinwazyjna metoda przeprowadzana technikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi : per vaginam, per rectum (za zgodą pacjentki). Terapii nie wykonuje się podczas menstruacji oraz u kobiet w ciąży (per vaginam). Terapia pozwala utrzymać stałe napięcie oraz prawidłową statykę narządów płciowych oraz dolnego odcinka dróg moczowych. Na podstawie zebranych informacji wraz z pacjentem zostaje ustalony indywidualny przebieg terapii i określenie celów.

Fizjoterapia obejmuje przede wszystkim:
Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Trzy dni przed pierwszą wizytą proszę wydrukować, wypełnić i przynieść ze sobą dzienniczek mikcji. Proszę przypomnieć sobie o wszelkich urazach, wypadkach z dzieciństwa, gdyż te informacje mogą pomóc w znalezieniu przyczyny schorzeń dna miednicy.

Zalecany jest niekrępujący ruchów strój.

Terapia podczas ciąży, porodu i połogu

W zależności od potrzeb i wskazań medycznych Pacjentki rehabilitacja kobieca ma znaczący wpływ na zdrowie kobiety. Profilaktyczne podejście w kobiecej terapii przeciwdziała pojawieniu się wielu dysfunkcji dna miednicy np. nietrzymania moczu, bolesnego współżycia, a także obniżeniu lub wypadaniu narządów rodnych.

Na podstawie zebranych informacji wraz z pacjentem zostaje ustalony przebieg terapii i określenie celów.

Fizjoterapia w okresie okołoporodowym i w połogu obejmuje przede wszystkim:
Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Istotnym elementem terapii jest zabranie ze sobą wszelkich badań diagnostycznych ( które były dotychczas wykonywane):

Zalecany jest niekrępujący ruchów strój.

Terapia manualna wspomagająca płodność

Wspierając leczenie niepłodności kobiety zalecamy pacjentkom formę naturalnej terapii pracy z mięśniami dna miednicy i całym ciałem. Metoda polega na rozluźnieniu dolnej części klatki piersiowej i przepony, a także górnego odcinka lędźwiowego. Terapia manualna poprawia ukrwienie narządów miednicy mniejszej, ich elastyczność, odżywienie i ułożenie względem innych narządów co sprawia, że działa prawidłowo. Na podstawie zebranych informacji wraz z pacjentem zostaje ustalony przebieg terapii i określenie celów.

Fizjoterapia w okresie starań o dziecko obejmuje przede wszystkim:
Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Istotnym elementem terapii jest zabranie ze sobą wszelkich dotychczasowych badań diagnostycznych. Proszę również przypomnieć sobie o wszelkich urazach, wypadkach z dzieciństwa, gdyż te informacje mogą pomóc w znalezieniu przyczyny schorzeń dna miednicy.

Zalecany jest niekrępujący ruchów strój.

Fizjoterapia Uroginekologiczna

Zajmuje się leczeniem czynnościowych zaburzeń narządów w układzie moczowo-płciowym. Polega na wykorzystaniu szeregu technik, którymi doprowadza się do poprawy elastyczności, ukrwienia lub przywrócenia ruchomości danego narządu. Terapia manualna wykorzystuje naturalne możliwości naszego ciała.

Fizjoterapia dna miednicy pozwala skutecznie walczyć ze schorzeniami takimi jak nietrzymanie moczu, stolca, bolesne miesiączki, obniżenie i wypadanie narządów, lub skutecznie przywrócić prawidłowe funkcjonowanie macicy.

Dzięki manualnej pracy terapeuty prowadzonej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz ciała, przywrócona zostaje równowaga w obrębie opracowywanych tkanek, a przez to eliminacja bądź redukcja zgłaszanych przez pacjenta objawów.

Zobacz również:

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.