Terapia podczas ciąży, porodu i połogu

W zależności od potrzeb i wskazań medycznych Pacjentki rehabilitacja kobieca ma znaczący wpływ na zdrowie kobiety. Profilaktyczne podejście w kobiecej terapii przeciwdziała pojawieniu się wielu dysfunkcji dna miednicy np. nietrzymania moczu, bolesnego współżycia, a także obniżeniu lub wypadaniu narządów rodnych.

Na podstawie zebranych informacji wraz z pacjentem zostaje ustalony przebieg terapii i określenie celów.

Fizjoterapia w okresie okołoporodowym i w połogu obejmuje przede wszystkim:

 • Bóle miednicy i kręgosłupa w ciąży: rwa kulszowa, bóle stawów krzyżowo-biodrowych
 • Rozstęp mięśni brzucha (rozejście kresy białej)
 • Przygotowanie do porodu – przygotowanie mięśni dna miednicy (zmniejsza ryzyko uszkodzenia tkanek podczas porodu)
 • Mobilizacja blizn po cięciu cesarskim i nacięciu krocza
 • Powrót do formy po porodzie

 

Jak przygotować się do pierwszej wizyty?

Istotnym elementem terapii jest zabranie ze sobą wszelkich badań diagnostycznych ( które były dotychczas wykonywane):

 • karta ciąży
 • badanie ogólne moczu
 • badanie urodynamiczne
 • posiew moczu
 • karta wypisowa ze szpitala po przebytych operacjach w obrębie miednicy
 • badanie obrazowe kręgosłupa/ spojenia łonowego/ stawów biodrowych.

Zalecany jest niekrępujący ruchów strój.

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.