Доверьтесь нашему опыту. Забеременеть с нами.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Cennik

Initial visit of a couple (infertility) pln 250-500
Professor consultation pln 300
Subsequent visit of a couple (infertility) pln 150-190
Gynecological visit pln 150
Gynecological consultation pln 100
Maternity visit pln 200
Maternity visit with basic USG pln 450
Maternity visit with USG 11-13th week (fault risk assessment) pln 550
Maternity visit with USG 11-13th week + PAPPA test pln 650
Maternity visit with USG 18-22th week (fault risk assessment) pln 550
Maternity visit with USG 31-33th week pln 500
Prenatal USG examination I trimester pln 450
Badanie USG 11-13 tydzień + test PAPPA pln 500
Badanie USG 11-13 tydzień bez testu PAPPA pln 350
Badanie USG połówkowe pln 400
Badanie USG III trymestr pln 350
USG w ciąży bliźniaczej pln +100
USG ginekologiczne pln 150
Sczepienie przeciwko HPV (Gardasil) pln 500
Podanie immunoglobuliny anty D (Rhophylac 300 ug) pln 500
Psychological consultation pln 140
Fizjoterapia uroginekologiczna, I wizyta pln 200
Fizjoterapia uroginekologiczna, kolejna wizyta pln 150
Psychodietetyk, I wizyta pojedyncza pln 250
Psychodietetyk, I wizyta para pln 350
Psychodietetyk, kolejna wizyta pojedyncza pln 100
Psychodietetyk, kolejna wizyta para pln 150
Psychodietetyk, spersonalizowana dieta pojedyncza pln 200
Psychodietetyk, spersonalizowana dieta dla pary pln 350
E-prescription pln 50
Inseminacja domaciczna nasieniem męża (IUI) pln 900
Inseminacja domaciczna nasieniem dawcy (IUID) pln 1500
Inseminacja przepływowa nasieniem męża pln 1050
Inseminacja przepływowa nasieniem dawcy pln 1650
Histeroskopia diagnostyczna ze znieczuleniem pln 2.000
Histeroskopia operacyjna w znieczuleniu pln 2.500-3.000
Sono HSG pln 500
Sono HSG (HyCoSy) z kontrastem ExFoam pln 700
Punkcja pojedynczej torbieli jajnika pln 500
Punkcja jajników pln 1000
Punkcja jajników ze znieczuleniem pln 1000-1500
Biopsja diagnostyczna jąder pln 1000
Znieczulenie krótkotrwałe dożylne (opieka anestezjologa) pln 500
Domaciczne podanie hCG pln 300
Domaciczne podanie Accofil pln 300
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej Mirena/Kyleena/Jaydess z USG pln 1200
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej miedzianej z USG pln 600
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej z USG pln 300
Krioterapia pln 400
LEEP z pobraniem wycinka pln 800
Pobranie wycinka z badaniem histopatologicznym pln 550
Test NACE (badanie DNA płodowego z krwi matki)* pln 2000
Test NACE EXTENDED (najbardziej zaawansowane badanie DNA płodowego z krwi matki)* pln 3000
Cytologia pln 50
Badanie nasienia- podstawowe pln 120
Badanie nasienia z analizą komputerową (SCA)* pln 180
Badania hormonalne (FSH, LH, E2, PGS, PRL, HCG, TSH) pln 40
Anty-Mullerian hormone-a AMH pln 160
Badanie w kierunku Chlamydia Trachomatis metodą PCR pln 170
Parwowirus B19 – p/c (IgG, IgM) pln 95
Pojedyncze oznaczenie zakaźności pln 40
Całkowita zakaźność żeńska (bez grupy krwi i chlamydii) -HBsAg -Anty HBc total -Anty HCV -HIV Ag/Ab -VDRL -Różyczka IgG -Różyczka IgM -Toxoplazmoza IgM -Toxoplazmoza IgG -CMV IgG -CMV IgM pln 400
Całkowita zakaźność męska (bez grupy krwi i chlamydii) -HBsAg -Anty HBc total -Anty HCV -HIV Ag/Ab -VDRL pln 190
Badanie biochemiczne, I trymestr (PAPPA + HCG) pln 150
Oznaczenie grupy krwi pln 45
Oznaczenie grupy krwi na cito pln 70
Przeciwciała odpornościowe pln 40
Morfologia pln 10
Badanie ogólne moczu pln 10
Mocz- posiew pln 30
Glukoza na czczo pln 10
CRP pln 15
ALT pln 10
AST pln 10
Kreatynina pln 10
Mocznik pln 10
Kwas moczowy pln 10
Bilirubina pln 10
Elektrolity Na, K pln 15
PT+INR pln 15
APTT pln 15
Fibrynogen pln 15
Witamina D pln 50
D-dimery pln 45
Ca 125 pln 35
Cytologia pln 50
Cytologia cienkowarstwowa LBC pln 100
Stopień czystości pochwy pln 30
Posiew z pochwy na bakterie tlenowe pln 50
Posiew z pochwy na bakterie beztlenowe pln 50
Posiew z pochwy na grzyby pln 50
Posiew z pochwy na bakterie tlenowe + grzyby pln 90
Posiew z pochwy na bakterie tlenowe + beztenowe + grzyby pln 120
Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców (GBS) pln 90
HPV DNA PCR genotypowanie 41 typów pln 300
Test URO11 (Chlamydia, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, wirus opryszczki HSV – 1 i HSV – 2, wirus HPV6 i HPV11 pln 300
Badanie histopatologiczne pln 150
Dobowy profil progesteronu pln 800
MRI – rezonans magnetyczny miednicy mniejszej pln 850
CINtec Plus – zaawansowane badanie cytologiczne pln 300
Kolposkopia z wizytą pln 400
HCV PCR pln 190
Kariotyp pln 400
Panel Trombofilia PCR (Czynnik V-Leiden, PAI-1, MTHFR_677, MTHFR_1298, Czynnik II –Protrombina, Czynnik V-R2) pln 500
Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny- czynnik II pln 280
Detekcja mutacji Leiden w genie w genie Proakceleryny- czynnik V pln 280
Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR pln 280
Detekcja mutacji w genie BRCA1 pln 280
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR pln 280
Detekcja 33 mutacji w genie CFTR pln 800
Detekcja delecji w regionie AZF pln 280
PANEL NIEPŁODNOŚĆ ŻEŃSKA: w tym pln 400
Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny- czynnik II
Detekcja mutacji Leiden w genie w genie Proakceleryny- czynnik V
Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
PANEL NIEPŁODNOŚĆ MĘSKA: w tym pln 300
Detekcja delecji w regionie AZF
Detekcja 2 mutacji w genie CFTR
PANEL PORONIENIA SAMOISTNE pln 350
Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny- czynnik II
Detekcja mutacji Leiden w genie w genie Proakceleryny- czynnik V
Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR
PANEL ANTYKONCEPCJA i HTZ (predyspozycja do chorób zakrzepowo- zatorowych) pln 450
Detekcja mutacji G20210A w genie Protrombiny- czynnik II
Detekcja mutacji Leiden w genie w genie Proakceleryny- czynnik V
Detekcja polimorfizmu w genie MTHFR
Detekcja mutacji w genie BRCA1
DIAGNOSTYKA CYTOGENETYCZA
Tkanka z poronienia – oznaczanie płci PCR pln 500
Tkanka z poronienia pln 600
Tkanka z poronienia- wybrane chromosomy QF-PCR 13,15,16,18,21,22,XY pln 1500
Tkanka z poronienia- wszystkie chromosomy NGS pln 2500
DIAGNOSTYKA GENETYCZA HPV
Wirus HPV- test DNA przed szczepieniem Cervarix pln 170
Wirus HPV- test DNA przed szczepieniem Silgard pln 170
Wirus HPV- test DNA – wykrywanie 41 typów wirusa pln 300
Wirus HPV- test mRNA- genotypowanie 5 typów wirusa pln 350
GENETYCZNA DIAGNOSTYKA INFEKCJI
Treponema pallidum- detekcja DNA pln 200
Mycolazma genitalium pln 200
PANEL PREDYSPOZYCJE DO NOWOTWORÓW PIERSI pln 400
Detekcja mutacji w genie BRCA1
Detekcja mutacji w genie NOD2
Detekcja mutacji w genie CHEK2
Depozyt nasienia i przechowywanie przez pierwszy rok pln 900
Dołożenie porcji nasienia do depozytu pln 400
Mrożenie zarodków i przechowywanie przez pierwszy rok pln 900
Mrożenie komórek jajowych i przechowywanie przez pierwszy rok (do 4 komórek ) pln 900
Mrożenie komórek jajowych i przechowywanie przez pierwszy rok powyżej 4 komórek pln 1400
Przechowywanie zamrożonych komórek jajowych (każdy kolejny rok) pln 600
Przechowywanie nasienia (każdy kolejny rok) pln 600
Przechowywanie zamrożonych zarodków (każdy kolejny rok) pln 600
Bank nasienia- 1 porcja pln 700
IVF/ICSI Programme
 • medical appointments
 • stimulation evaluation (ultrasound and hormonal tests)
 • ovariocentesis
 • embryological part (ICSI fertilisation and embryo culture)
 • embryo transfer
* The price does not include the cost of medications.
pln 8500
Biotechnological part of IVF Programme
 • ovariocentesis
 • embryological part (ICSI fertilisation and embryo culture)
 • embryo transfer
 • embryo freezing and first year of storage
* The price does not include the cost of medicines
pln 6000
Część biotechnologiczna programu IVF bez transferu
 • punkcja jajników
 • część embriologiczna (zapłodnienie ICSI i hodowla zarodków)
* cena nie uwzględnia kosztu leków
pln 4300
ICSI Comprehensive Programme Total clinical and embryological part of IVF/ICSI procedure with optimal amount of stimulation medications. Flat-rate fee, 5 fixed rates. three stimulation groups according to patient’s individual eligibility pln od 11000 *
IVF Programme for oocyte freezing
 • medical appointments
 • stimulation evaluation (ultrasound and hormonal tests)
 • ovariocentesis
 • oocyte freezing
 • first year of oocyte storage
pln 5000
Oocyte donorship programme – Day 5 embryo pln 15000
Oocyte donorship programme – Day 2 embryo pln 7000
Oocyte donorship programme (no charge for embryos). Cost includes procedures related to embryo transfer and qualification of donors and recipients also fees for prior storage (consultation, ultrasound, assessment of uterine contraction frequency, assessment of progesterone levels, transfer). pln 4000
Biotechnological part of in vitro ICSI programme based on natural cycle (oocyte retrieval, embryological part, transfer) pln 3000
Ovulation induction, gamete retrieval, gamete uterine transfer pln 4000
Embryo/embryos transfer (consultation, ultrasound, assessment of uterine contraction frequency, assessment of progesterone levels, embryo uterine transfer) pln 1700
Frozen embryo/embryos transfer (embryo defrosting, consultation, ultrasound, assessment of uterine contraction frequency, assessment of progesterone levels, embryo uterine transfer) pln 2000
AH (Assisted Embryohatching) pln 400
Uterine contraction inhibition procedure pln 1100
Embryo adherence increasing product – Embrioglue pln 300
Intralipid Infusion pln 400
TESA pln 1200
Seropositive men sperm washing pln 3000
Aktywacja oocytów pln 400

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.