W celu zapewnienia bezpieczeństwa i zachowania poufności danych osobowych naszych Klientów podczas korzystania z naszej strony internetowej, KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński ustanowiło Politykę prywatności, która określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem serwisu www.kriobank.pl i będący jednocześnie Właścicielem tej strony internetowej jest KRIOBANK Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński, z siedzibą przy ul. Stołecznej 11, 15-879 Białystok, tel. +48(85)744-13-78, email: rejestracja@kriobank.pl, NIP 5420305789, REGON 050036789-00035 – zwany dalej „Administratorem”.

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora zgodnie są z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” oraz ustawy z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić adekwatne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum KRIOBANK można kontaktować się przez email: IOD@kriobank.pl lub pisząc na adres pocztowy: Inspektor ochrony danych Centrum KRIOBANK, ul. Stołeczna 11, 15-879 Białystok.

Obowiązek podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rejestracji Państwa wizyty.

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych na stronie internetowej 

Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. prowadzenia korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy oraz w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw,
 3. ustalenia tożsamości przy rejestracji oraz przed udzieleniem świadczenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO,
 4. przestawienia oferty lub przekazania materiałów promujących produkty i usługi własne administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – jeżeli zapytanie wysłane przez formularz zawierało prośbę o ofertę lub przekazania materiałów,
 5. realizacji wysyłki newsletterów, zamówionych przez Państwa – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora, którym jest marketing usług własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 6. udzielania odpowiedzi na skargi, reklamacje lub opinie w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw,
 7. dokonania rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 8. archiwizacji Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.

Okres przetwarzania (przechowywania) danych osobowych na stronie internetowej 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

 

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych np.: dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora niezbędnych do wykonania zawieranej z Państwem umowy, w tym usługi prawne, a także podmioty i osoby fizyczne przez Państwa upoważnione. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

Pliki cookies (ciasteczka)

Pliki cookies są to niewielkie pliki informacji, wysyłane przez serwer i zapisywane w pamięci urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca naszą stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona) w celu dokonywania analiz, jak użytkownik korzysta z oglądanej strony internetowej. Dane zawarte w plikach cookies pozwalają dostosować funkcje strony internetowej do preferencji użytkownika, w szczególności do prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony.

Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych użytkownika, a służą jedynie identyfikacji danych komputera i przeglądarki podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z ciasteczek za pomocą ustawień swojej przeglądarki. Oznacza to, że Użytkownik może w dowolnej chwili zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies lub usunąć te pliki przez przeglądarkę internetową.

Ograniczenie stosowania plików cookies może skutkować nieprawidłowym działaniem niektórych funkcji serwisu w przeglądarce Użytkownika.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych na stronie internetowej:

 1. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – jako że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 4. prawo wycofania wcześniej wyrażonej zgody,
 5. prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora danych, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe
 6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.

 

Zmiany w Polityce prywatności

Wraz z rozwojem Internetu, technologii, standardów i wymagań związanych z prowadzeniem serwisu będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Nowa wersja Polityki prywatności będzie się pojawiała na naszej stronie internetowej wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia umieszczenia jej w serwisie. Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności aby nie przeoczyć ewentualnych zmian i aktualizacji.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową potwierdzasz swoją akceptację dla aktualnego brzmienia Polityki prywatności oraz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i innych informacji uzyskiwanych w ten sposób.

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.