Mgr Ewelina Popławska-Szpak

psychologia kliniczna i zdrowia

Agnieszka Mikucka – Niczyporuk
14 luty 2020
Marcin Ostaszewski
26 luty 2021

mgr psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia, mgr zdrowia publicznego,
Urodziła się 14 czerwca 1986 roku w Białymstoku. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Administracji Publicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie pracuje jako psycholog w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, gdzie świadczy kompleksową opiekę psychologiczną strażakom dotkniętym traumatycznymi przeżyciami. Wspiera psychologicznie również ich najbliższe rodziny. Jest także wykładowcą w Podlaskim Centrum Edukacji Medycyny Ratunkowej przy SP ZOZ WSPR w Białymstoku, gdzie prowadzi psychoedukację oraz zajęcia warsztatowe. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażach m in. w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku, na Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Ukończyła też liczne kursy z zakresu psychologii i rozwoju osobistego:
”Postaw na talenty – Zarządzanie sobą na Zielonej Ścieżce”(2015r.),
„Zarządzanie energią życiową według programu 8xO Wojciecha Eichelbergera”(2015r.) Uzależnienia behawioralne (2016r.)
,,Zaburzenia osobowości w diagnozie nozologicznej DSM-IV-TR DSM-5”(2017r.)
„Trening Zastępowania Agresji (2018r.)
„Pomaga człowiek nie technika” Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej (2020r.)

Stale podnosi swoje kwalifikacje – od stycznia 2019 roku uczestniczka kursu psychoterapii pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Cechnickiego, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne bazującego na zróżnicowaniu i integrowaniu podejść terapeutycznych, z dwoma dominującymi – podejściem psychodynamicznym i systemowym.

W pracy zawodowej dokłada wszelkich starań, by jak najrzetelniej wspierać swoich pacjentów. Praca z ludźmi daje jej mnóstwo satysfakcji, dlatego też stale podnosi swoje kwalifikacje. Jej motto: „Kto chce zapalać, sam musi płonąć” w pełni definiuje jej zaangażowanie i chęci do pracy. W prowadzonej przez nią terapii najistotniejsza jest relacja jaką stara się nawiązać z pacjentem. Oparta jest ona na wzajemnym zaufaniu, pełnej akceptacji oraz poszanowaniu dla indywidualności i autonomii osoby, z którą współpracuje.

Prywatnie: amatorka podróży, mama dwóch córek, żona swojego męża

';?>

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.