Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Kriobank Realizatorem Programu Leczenia Niepłodności

Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo został wyłoniony na realizatora rządowego programu ,,Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028″. Rządowy program refundacji in vitro rusza już 1 czerwca 2024 roku

W ramach programu mogą zostać zakwalifikowane pary spełniające następujące kryteria:

 • ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,
 • będące w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
 • pary, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Wiek kobiet (w dniu kwalifikacji) 

 • do 42. roku życia, korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,
 • do 45. roku życia jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka.

Wiek mężczyzn (w dniu kwalifikacji)

 • do 55. roku życia

Opinia psychologa potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa
niegenetycznego

 

 Zabezpieczenie płodności na przyszłość, poprzez pobranie i przechowywanie gamet przed lub w trakcie leczenia onkologicznego:

 • kobiety od okresu dojrzewania do 40. roku życia,
 • mężczyźni od okresu dojrzewania do 45. roku życia.

W zależności od wyników kwalifikacji określony jest dalszy scenariusz leczenia. W ramach Programu para ma
prawo skorzystać sześciokrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu, w tym:

 

 • Maksymalnie z 4 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z własnymi komórkami rozrodczymi lub dawstwem nasienia.
 • Maksymalnie z 2 cykli zapłodnienia pozaustrojowego z oocytami od dawczyń.
 • Maksymalnie z 6 cykli z dawstwa zarodka.

Zainteresowane pary zapraszamy do kontaktu tel. 85 744 13 78 wew. 1. ”

W załączniku znajdziecie Państwo szczegóły programu.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.