Historia Naszej Kliniki

Picture

Pierwsze in vitro

Profesor Waldemar Kuczyński jako jeden z członków zespołu doprowadził do narodzin pierwszego w Polsce dziecka z „in-vitro”

histor_1_m

1987

 

Picture

Otwarcie Kliniki

Powstaje pierwszy w Polsce prywatny ośrodek leczenia niepłodności, założony przez prof. Kuczyńskiego. Przy ośrodku powstał również pierwszy w Polsce bank nasienia.

1989

 

Picture

Nowa lokalizacja kliniki

Klinika Kriobank zostaje przeniesiona do świeżo wyremontowanej kamienicy przy ulicy Stołecznej w Białymstoku. Oprócz nowoczesnego sprzętu i profesjonalnych laboratoriów, w kamienicy znalazły się również pokoje gościnne, które znacząco wpłynęły na komfort pacjentów przyjeżdżających do kliniki z całej Polski


1998

 

Picture

Rządowy program refundacji in-vitro

Po 14 latach starań komisji, w której prof. Kuczyński był ekspertem, rusza rządowy program refundacji in-vitro

2013

 

Picture

I miejsce w rankingu klinik in-vitro

Klinika Kriobank zajmuje pierwsze miejsce w rankingu klinik in-vitro, przygotowanym przez Gazetę Wyborczą. Oceniane było doświadczenie, skuteczność, jakość i kompleksowość leczenia

2014

 

Picture

Od założenia Kriobanku, pomoc w uzyskaniu upragnionego potomstwa otrzymało ok 7 tys. par

Teraz

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.