Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zalecenia dla Pacjentów Kriobanku w związku z pandemią wirusa COVID-19

Drodzy Pacjenci!

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa oraz naszego personelu w związku z panującą pandemią koronavirusa COVID-19 Klinika Kriobank wprowadza następujące procedury dotyczące profilaktyki zakażenia:

  • Pacjenci rejestrujący się na wizyty będą proszeni o wypełnienie 1-minutowego formularza w celach epidemiologicznych.
  • Pacjenci z jakimikolwiek objawami chorobowymi (gorączka, kaszel, katar, bóle mięśni, duszności) proszeni są o telefoniczne przełożenie wizyty, osoby z objawami chorobowymi zgłaszające się do Kliniki będą proszone o opuszczenie Kliniki.
  • Pacjenci umawiający się na planowe wizyty, nie wymagający pilnej konsultacji, proszeni są o przełożenie terminu  wizyt na późniejsze daty.
  • Pacjenci planujący rozpoczęcie procedur medycznych proszeni są o przełożenie daty rozpoczęcia na kolejny cykl.
  • Pacjenci przybywający z zagranicy lub którzy w ostatnich 14 dniach podróżowali poza granice kraju proszeni są o przełożenie wizyt.
  • Pacjenci, u których wystąpią objawy chorobowe podczas rozpoczętego procesu leczenia proszeni są o kontakt tefefoniczny z Kliniką.
  • Prosimy o zgłaszanie sie na wizyty lekarskie bez osób towarzyszących, jeżeli ich obecność nie jest wymagana.
  • Przed wejściem do Kliniki zamieszczono dyspenser z płynem odkażającym, z którego prosimy skorzystać.

 

Więcej informacji na temat objawów oraz metod zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19, znajdą Państwo na profilu:

👉Głównego Inspektoratu Sanitarnego ➡http://www.gis.gov.pl/

👉Ministerstwa Zdrowia ➡https://www.gov.pl/web/zdrowie

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.