USG Położnicze

Badanie ultrasonograficzne między 11 – 14 tygodniem ciąży.

badania prenatalne usg
badania prenatalne

Szczegółowa ocena struktury jaja płodowego obejmuje następujące elementy:

 1. liczba pęcherzyków ciążowych w jamie macicy
 2. Ocena czynności serca płodu (FHR)
 3. Pomiary biometryczne:
  • długość ciemieniowo-siedzeniowa ( CRL )
  • wymiar dwuciemieniowy główki płodu ( BPD )
 4. Ocena anatomii płodu:
  • czaszka (kształt), sierp mózgu, sploty naczyniówkowe komór bocznych
  • ściany powłok jamy brzusznej uwzględniając fizjologiczną przepuklinę pępkową do 12 tygodnia ciąży
  • żołądek
  • serce płodu – lokalizacja i czynność serca
  • pęcherz moczowy
  • kręgosłup
  • kończyny górne i dolne
 5. Ocena kosmówki
 6. Ocena przezierności karkowej (NT) i kości nosowej (NB)

Optymalny czas badania prenatalnego( 11,0 – 13+6 t.c. ) ;. CRL 45 – 84 mm

Nieprawidłowe wartości NT sugerują podwyższone ryzyko wystąpienia:

   • aberracji chromosomalnych
   • zaburzeń hemodynamicznych
   • wad serca płodu
   • zespołu przetoczenia krwi między płodami

Ultrasonograficzna ocena rozwoju ciąży

(18 – 22 tydzień ciąży) oraz (28 – 32 tydzień ciąży).

 1. Stwierdzenie liczby płodów, ich położenia i czynności serca
 2. Biometria płodu (ocena wymiarów płodu)
  • BPD (wymiar dwuciemieniowy głowy płodu)
  • HC (obwód głowy)
  • AC (obwód brzucha)
  • FL (długość kości udowej)
  • orientacyjna masa płodu (OMP)
 3. Ocena budowy płodu
  • czaszka – ciągłość, kształt
  • mózgowie – komory, sploty naczyniówkowe, tylny dół czaszki, móżdżek
  • twarz – profil, oczodoły, kości nosa, ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej
  • kręgosłup – ciągłość, symetryczność
  • klatka piersiowa, serce – wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość
  • jama brzuszna – ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość, kształt), echogeniczność jelit
  • pęcherz moczowy
  • nerki – opis ewentualnych nieprawidłowości ( szerokość UKM )
  • kończyny – ocena obecności kości udowych, ramieniowych, przedramienia, podudzia, rąk i stóp, ruchomość kończyn
badania prenatalne
 1. Ocena łożyska
  • lokalizacja
  • struktura – stopień dojrzałości wg Grannuma (opis ewentualnych nieprawidłowości budowy, krwiaków pozałożyskowych )
 2. Ocena sznura pępowinowego
  • liczba naczyń
  • opis ewentualnych nieprawidłowości
 3. Ocena ilości płynu owodniowego – w przypadku nieprawidłowości AFI (Amniotic Fluid Index)
 4. Ewentualna ocena mięśniaków, zmian patologicznych w przydatkach
 5. W uzasadnionych klinicznie przypadkach – ocena szyjki macicy (długość, kształt ujścia wewnętrznego )- badanie głowicą przezpochwową

Badanie ultrasonograficzne serca płodu

badania prenatalne
usg

Badanie to obejmuje ocenę:

 1. Położenia serca
 2. Wielkości serca – (1/3 klatki piersiowej)
 3. Czterojamowości serca – (uwidocznienie tzw. „krzyża serca”)
 4. Rytmu serca – ( miarowy 120 – 170/min)
 5. Zalecane jest uwidocznienie skrzyżowania dużych naczyń (drogi wypływu z lewej i prawej komory serca)

Ocena przepływów naczyniowych (Doppler)

Są cennym uzupełnieniem badania 2D w trybie B i M. Dostarczają informacji o czynności układu krążenia u płodu. Dzięki nim możemy wykluczyć zagrożenie płodu niedotlenieniem. U każdej pacjentki przeprowadzając badanie Dopplerowskie oceniamy przepływy w naczyniach pępowiny (tętnica i żyła pępowinowa), mózgu (tętnica środkowa mózgu) i wątroby dziecka (przewód żylny).

usg

Badania Ultrasonograficzne 3D i 4D

badania w trakcie ciąży
badania w trakcie ciąży

Obrazowanie 3D i 4D jest to najnowsza metoda ultrasonografii, która pozwala na całkowicie bezpieczną ocenę ciąży poprzez przekazanie trójwymiarowego obrazu płodu w czasie rzeczywistym. Umożliwia ona bardzo precyzyjną ocenę wyglądu zewnętrznego dziecka jak i prawidłowości jego rozwoju już w łonie matki.

W badaniu 3D i 4D ,w porównaniu do USG tradycyjnego, części ciała dziecka mogą być znacznie dokładniej zbadane, zwłaszcza wygląd twarzy, rączek, nóżek, paluszków oraz narządów wewnętrznych. Poza tym obraz 3D można dowolnie formatować i obracać, co daje niepowtarzalną możliwość obejrzenia płodu z każdej strony. Dzięki badaniu trójwymiarowemu możliwe jest nie tylko uzyskanie pięknego widoku nienarodzonego jeszcze dziecka, który jest czytelny dla obserwującej badanie kobiety ciężarnej, ale również uzyskujemy przekroje anatomiczne niedostępne dotychczas w tradycyjnym badaniu dwuwymiarowym. Poza tym, badanie 3D i 4D pozwala na wytworzenie szczególnej więzi emocjonalnej dziecka z rodzicami jeszcze przed jego urodzeniem.

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.