Aktualności

Monday December 4th, 2017

(Polski) Bezpłatne konsultacje w grudniu

Sorry, this entry is only available in Polish.
Tuesday October 24th, 2017

(Polski) Bezpłatne konsultacje

Sorry, this entry is only available in Polish.
Thursday September 7th, 2017
bezpłatne badania nasienia

(Polski) Bezpłatne badania nasienia – druga edycja

Sorry, this entry is only available in Polish.
Wednesday August 16th, 2017

(Polski) Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity

Sorry, this entry is only available in Polish.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.