Aktualności

Wednesday August 16th, 2017

(Polski) Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity

Sorry, this entry is only available in Polish.
Friday June 2nd, 2017

(Polski) Kampania “TATA najważniejsze słowo dla mężczyzny”

Sorry, this entry is only available in Polish.
Thursday April 27th, 2017

(Polski) Badania kliniczne w Klinice Kriobank

Sorry, this entry is only available in Polish.
Thursday April 6th, 2017

Warsztaty naukowe z zakresu medycyny rozrodu

W zeszłym tygodniu dr Agnieszka Kuczyńska uczestniczyła w warsztatach z zakresu medycyny rozrodu w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Rozrodu w Brukseli (The Centre for Reproductive Medecine of […]

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.