Aktualności

Wednesday June 13th, 2018

(Polski) Bezpłatne badanie nasienia. TATA – najważniejsze słowo dla mężczyzny

Sorry, this entry is only available in Polish.
Friday May 25th, 2018

(Polski) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Sorry, this entry is only available in Polish.
Wednesday March 28th, 2018

(Polski) Bezpłatne konsultacje

Sorry, this entry is only available in Polish.
Tuesday March 20th, 2018

(Polski) WARSZTAT Z PSYCHOLOGIEM I DIETETYKIEM

Sorry, this entry is only available in Polish.

W dniu 13 stycznia 2021

klinika jest czynna w godzinach - 08.00 - 16.00

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.