Aktualności

Friday January 11th, 2019

(Polski) BADANIA KLINICZNE – PROCEDURA IN VITRO BEZ KOSZTÓW

Sorry, this entry is only available in Polish.
Monday January 7th, 2019

(Polski) FIZJOTERAPIA UROGINEKOLOGICZNA

Sorry, this entry is only available in Polish.
Thursday November 15th, 2018

(Polski) CZEKAJĄC NA CUD II

Sorry, this entry is only available in Polish.
Friday August 31st, 2018

(Polski) BEZPŁATNE BADANIA NASIENIA

Sorry, this entry is only available in Polish.

W dniu 13 stycznia 2021

klinika jest czynna w godzinach - 08.00 - 16.00

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.