Aktualności

Monday September 2nd, 2019

(Polski) Bezpłatne badanie nasienia

Sorry, this entry is only available in Polish.
Monday June 3rd, 2019

(Polski) Bezpłatne badanie nasienia. TATA – najważniejsze słowo dla mężczyzny

Sorry, this entry is only available in Polish.
Friday March 8th, 2019

(Polski) Badania nasienia

Sorry, this entry is only available in Polish.
Friday January 11th, 2019

(Polski) BADANIA KLINICZNE – PROCEDURA IN VITRO BEZ KOSZTÓW

Sorry, this entry is only available in Polish.

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.