Aktualności

Tuesday February 18th, 2020

(Polski) Bezpłatny webinar – 24 luty, godz. 19.00

Sorry, this entry is only available in Polish.
Monday September 2nd, 2019

(Polski) Bezpłatne badanie nasienia

Sorry, this entry is only available in Polish.
Monday June 3rd, 2019

(Polski) Bezpłatne badanie nasienia. TATA – najważniejsze słowo dla mężczyzny

Sorry, this entry is only available in Polish.
Friday March 8th, 2019

(Polski) Badania nasienia

Sorry, this entry is only available in Polish.

W dniu 13 stycznia 2021

klinika jest czynna w godzinach - 08.00 - 16.00

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.