Aktualności

Wednesday June 3rd, 2020

(Polski) TATA. Najważniejsze słowo dla mężczyzny.

Sorry, this entry is only available in Polish.
Monday May 4th, 2020

(Polski) Koronawirus SARS-CoV-2

Sorry, this entry is only available in Polish.
Monday May 4th, 2020

(Polski) Informacja dla pacjentów jak postępować w kwarantannie po wprowadzeniu stanu epidemii na terytorium RP

Sorry, this entry is only available in Polish.
Wednesday March 18th, 2020

Covid

Sorry, this entry is only available in Polish.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.