Aktualności

Wednesday March 18th, 2020

Covid

Sorry, this entry is only available in Polish.
Monday March 16th, 2020

(Polski) Informacja – nienormowany czas pracy Kliniki !

Sorry, this entry is only available in Polish.
Friday March 13th, 2020

Zalecenia dla Pacjentów Kriobanku w związku z pandemią wirusa COVID-19

        Drodzy Pacjenci! Mając na względzie bezpieczenstwo Państwa oraz naszego personelu w związku z panującą pandemią koronavirusa COVID-19 Klinika Kriobank wprowadza następujące procedury dotyczące […]
Monday March 9th, 2020

(Polski) 50 % zniżki na badanie AMH

Sorry, this entry is only available in Polish.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.