silverfox

Monday May 4th, 2020

(Polski) Koronawirus SARS-CoV-2

Sorry, this entry is only available in Polish.
Wednesday August 16th, 2017

(Polski) Nieinwazyjny Test Prenatalny Serenity

Sorry, this entry is only available in Polish.
Monday March 13th, 2017
prpofkriobnak

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Kuczyński

Thursday March 2nd, 2017

Kriobank, nie tylko niepłodność

Nazwa kliniki Kriobank, nie tylko w naszym regionie, kojarzona jest głównie z leczeniem niepłodności. Jest to najstarsza w Polsce, prywatna placówka, która powstała w 1989 roku […]

W dniu 13 stycznia 2021

klinika jest czynna w godzinach - 08.00 - 16.00

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.