Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Refundacja in vitro
w Polsce

Kryteria kwalifikacji do programu in vitro:

Zainteresowane pary zapraszamy do kontaktu tel.

Dofinansowanie in vitro
Kriobank Centrum Leczenia Niepłodności Ginekologia i Położnictwo

Zostaliśmy wyłonieni na realizatora rządowego programu ,,Leczenie niepłodności obejmujące procedury medycznie wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe prowadzone w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji, na lata 2024-2028″. Rządowy program refundacji in vitro rusza już 1 czerwca 2024 roku

W ramach programu mogą zostać zakwalifikowane pary spełniające następujące kryteria:

- ze stwierdzoną lub nieskutecznie leczoną niepłodnością w ciągu 12 miesięcy przed zgłoszeniem do programu,
- będące w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu,
- pary, które mają kriokonserwowane i przechowywane zarodki, w ramach wcześniej realizowanych procedur.

Wiek

Kobiet (w dniu kwalifikacji)
- do 42. roku życia, korzystające z własnych komórek jajowych lub dawstwa nasienia,
- do 45. roku życia jeśli korzystają z dawstwa oocytów lub zarodka.

Mężczyzn (w dniu kwalifikacji)
- do 55. roku życia

Opinia psychologa

potwierdzająca gotowość obojga partnerów do rodzicielstwa niegenetycznego

Zabezpieczenie płodności na przyszłość, poprzez pobranie i przechowywanie gamet przed lub w trakcie leczenia onkologicznego:

W zależności od wyników kwalifikacji określony jest dalszy scenariusz leczenia. W ramach Programu para ma prawo skorzystać sześciokrotnie ze zindywidualizowanej procedury wspomaganego rozrodu, w tym:

Wyślij wypełnioną
kartę rejestracyjną

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.