Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Dlaczego są problemy ze zdiagnozowaniem Hashimoto ? #3

Statystycznie 1 na 12 kobiet i 1 na 24 mężczyzn cierpi na chorobę autoimmunologiczną.
10-15 % może NIGDY nie mieć podniesionych przeciwciał.
W Polsce bada się jedynie 3 przeciwciała (anty-TG, anty- TPO, anty-TRAB).
Kluczowe jest badanie Ultrasonograficzne tarczycy (USG) i analiza całościowa w kontekście tego czy gruczoł tarczowy zachował swoją funkcję, nie doszło do autodesktrukcji tkanek.

Wydaje się to stosunkowo proste, skąd wiec tak liczne ograniczenia prawidłowej diagnozy?
Warto wiedzieć, że istnieją trzy fazy choroby autoimmunologicznej:
Cicha autoagresja – w której dochodzi do utraty tolerancji na własne tkanki. W tej fazie praktycznie osoba nie doświadcza jeszcze negatywnych symptomów choroby, mogą pojawiać się podniesione przeciwciała (nawet kilkanaście lat przed!). Zachowana została prawidłowa struktura tkankowa
Reaktywna autoagresja – następuje destrukcja tkanek w wyniku choroby, pojawiają się symptomy chorobowe
Choroba autoimmunologiczna – liczne symptomy, utrata prawidłowej funkcji tarczycy (często bezpowrotna), czasami bardzo wysokie miana przeciwciał

Dlaczego diagnoza nie została postawiona wcześniej, nawet mimo opieki specjalisty?

W swoje praktyce spotkałem się z taką sytuację, gdzie TSH było diagnozowane jedynie na podstawie samego poziomu TSH, które w chorobie Hashimoto bywa skaczące. Pacjentka regularnie od 8 lat wykonywała badania i TSH w przedziale 0,8-1,5 (norma lab 0,32-5,0) a objętość poniżej 1 ml każdego płatu (norma w granicach 8-10 ml/ płat u kobiet) i ogromne objawy chorobowe.

10-15 % może NIGDY nie mieć podniesionych przeciwciał lub mogą być dopiero w ostatniej fazie choroby– nie oznacza to jednak, że choroba nie postępuje tym bardziej, że w Polsce badamy jedynie trzy z kilkunastu przeciwciał
90-96 % przypadków niedoczynności to ma podłoże autoagresywne. Dlatego tak ważne jest, żeby zwrócić uwagę nie tylko na wyniki TSH, ft4, ft3, ale także poziomy przeciwciał czy USG tarczycy
Zmienność samopoczucia – największym problemem jest „zaszufladkowanie” objawów choroby, które mogą być niespecyficzne i inne dla każdej osoby.
W przypadku przygotowania do ciąży, ale także po porodzie i połogu USG tarczycy uważam za konieczne badanie (przy podawaniu jodu, a niedoborach selenu może dojść do nasilenia/ wyzwolenia autoagresji)

 

Psychodietetyk Marcin Ostaszewski

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.

?>

W dniu 24.05.2024 r. klinika będzie czynna od godz. 8 do 14.