05/03/21

Zapraszamy na II edycję badań AMH w promocyjnej cenie 80 zł. Badanie, które określa poziom rezerwy jajnikowej, liczbę i jakość pęcherzyków zdolnych do zapłodnienia. Pomiar stężenia […]
22/02/21

              Zachęcamy do wzięcia udziału w akcji – Badanie nasienia❗️ Drodzy Panowie najważniejsza jest odpowiednia diagnostyka. Dlatego warto wykonać badanie […]
20/01/21

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii (PTMRIE) w kwestii szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2

Polskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu i Embriologii www.ptmrie.org.pl e-mail: ptmrie@ptmrie.org.pl tel.: 22 566 80 08 STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA MEDYCYNY ROZRODU I EMBRIOLOGII (PTMRIE) W KWESTII SZCZEPIENIA PRZECIWKO […]
16/10/20

Kodeks postępowania w związku z zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną

        Niniejszy Kodeks określa standardy postępowania wszystkich pracowników oraz pacjentów Centrum KRIOBANK w związku z zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 1. […]

Praca w dni świąteczne

W WIELKANOC 04 kwietnia (niedziela) - zamknięte W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 05 kwietnia - zamknięte

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.