Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Bezpłatny webinar – 24 luty, godz. 19.00

W poniedziałek 24 lutego o godz. 19.00 odbędzie się kolejny webinar z dr Agnieszką Kuczyńską oraz Anią i Zosią z Akademii Płodności. Tematem przewodnim spotkania będzie oczywiście płodność, dr Kuczyńska postara się odpowiedzieć na większą część pytań i rozwiać wątpliwości.

Uczestnictwo w webinarze jest darmowe, zapisać można się tu: http://www.akademiaplodnosci.pl/aktualnosci/

Zapraszamy !!

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.