Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

Zaufaj naszemu doświadczeniu. Poprowadź u nas ciążę.

BEZPŁATNA WIZYTA KONSULTACYJNA DLA PAR

Andrei Lebedzko

Zapraszamy pary, które bezskutecznie starają się o dziecko lub są po nieudanym leczeniu, na bezpłatną wizytę konsultacyjną do dr Adrei’a Lebedzko. Bezpłatna wizyta obejmuje wywiad lekarski oraz badanie USG.
Akcja trwa do końca kwietnia 2023 roku!
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego z rejestracją pod
nr tel. 85 744 13 78 lub 85 746 03 75 wew. 1
Konsultacje przeznaczone są parom nie będącym pacjentami Kriobanku.

Jesteśmy realizatorem projektu Bon „antywirusowy” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.2 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej BOF, Typ projektu: Bon „antywirusowy” – projekt grantowy. Pozyskaliśmy dofinansowanie na zakup środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, które wykorzystywane są w prowadzonej działalności i funkcjonowaniu placówki medycznej o zaostrzonym reżimie sanitarnym.